ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika - rozliczenie z zatrudnionym (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Izabela Nowacka
  Okładka książki/ebooka Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika - rozliczenie z zatrudnionym

  Okładka książki Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika - rozliczenie z zatrudnionym

  Okładka książki Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika - rozliczenie z zatrudnionym

  Okładka książki Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika - rozliczenie z zatrudnionym

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  8
   
  PDF
   Płatnik, który otrzymał decyzję ZUS o obowiązku oskładkowania świadczenia "niesocjalnego" (tzn. wypłaconego niezgodnie z kryteriami socjalnymi przyznawania świadczeń z ZFŚS), musi nie tylko skorygować odpowiednio dokumentację ZUS, czyli raporty miesięczne ZUS RCA wraz z deklaracjami ZUS DRA za błędnie rozliczone miesiące, ale również zapłacić wynikłe z tych korekt zaległe składki na wszystkie ubezpieczenia - społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP. Uregulować trzeba całość składek, tj. zarówno w części pokrywanej przez ubezpieczonego, jak i przez płatnika wraz z odsetkami za zwłokę. Zapłacone za pracownika zaległe składki w części przez niego finansowanej mogą być następnie potrącone z jego wynagrodzenia, ale tylko za jego pisemną zgodą. Jeżeli jednak pracodawca odstąpi od żądania ich zwrotu - będą one stanowiły dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który trzeba uwzględnić na liście płac w miesiącu, w którym pracodawca opłacił zaległe składki z własnych środków. Opracowanie omawia reguły dokonywania takiego rozliczenia, wraz z przykładami wyliczeń na listach płac w obu wariantach.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint