ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Administracja publiczna Tom 3 Ustrój administracji samorządowej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  712
   
  PDF

  Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej:

  Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej

  Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej

  Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej

   

  Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój administracji samorządowej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji samorządowej oraz organizację prawną administracji samorządowej.

  Instytucje i organy zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji w sposób kompleksowy, np. rada powiatu omówiona jest w oparciu o wybrane artykuły ustawy o samorządzie powiatowym.

   

  W tomie III (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym administracji państwowej samorządowej szczegółowo omówiono takie zagadnienia jak:

  • prawo  wyborcze do jednostek samorządu terytorialnego,
  • specyfika wyborów do jednostek samorządu terytorialnego,
  • ewolucja systemu wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w latach 1990-2010,
  • ogólne przepisy wyborcze mające zastosowanie do wyborów do organów samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r.,
  • system wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r.,
  • jednostki pomocnicze w gminie,
  • samorząd powiatu, w tym rada powiatu, zarząd powiatu, starosta oraz organy miasta na prawach powiatu,
  • samorząd województwa,
  • samorządowe kolegium odwoławcze.

  Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie III Czytelnik może poznać i zrozumieć:

  • istotę i rolę samorządu terytorialnego w Polsce, jego miejsca w systemie zdecentralizowanej administracji i udziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
  • podstawy prawne funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce,
  • sposób realizacji przez organy administracji samorządowej przyznanych im zadań i kompetencji,
  • tryb wyborów do poszczególnych organów administracji samorządowej,
  • zasady odpowiedzialności dotyczące organów administracji samorządowej.

   

  Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej samorządowej.

  Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji samorządowej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności.

  Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja będzie przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji samorządowej - czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

  Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów administracji samorządowej.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint