ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Agnieszka Skóra
  Okładka książki/ebooka Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

  Okładka książki Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

  Okładka książki Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

  Okładka książki Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  156
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Współcześnie przyjmuje się, że prawo do odwołania, jako jedna z podstaw państwa
  prawnego, nie może być nadmiernie krępowane. Instytucja zakazu zmiany na
  niekorzyść należy zatem do podstawowych gwarancji procesowych w każdym postępowaniu
  przed organami państwa. W postępowaniu administracyjnym tworzy swobodę
  w realizowaniu przyznanego prawa do odwołania się od decyzji organu pierwszej
  instancji. Oznacza to między innymi, że regulacja prawna odwołania powinna być tak
  skonstruowana, aby nie powodować u strony z niego korzystającej obawy przed pogorszeniem
  sytuacji, która została ukształtowana w treści decyzji pierwszoinstancyjnej.
  Podnosi się niekiedy, że obowiązywanie zakazu zmiany na niekorzyść może ograniczać
  realizację prawa materialnego i doprowadzić do sanowania w ten sposób naruszeń
  prawa przez organ odwoławczy. Niebezpieczeństwo polega więc na możliwości pozostawienia
  w obrocie prawnym rozstrzygnięcia sprzecznego z prawem. Jest to pogląd
  w ogólnym zarysie słuszny. Jednak już sama swoboda wnoszenia środków prawnych
  przez strony postępowania często stymuluje właściwą realizację prawa materialnego,
  co rodzi konsekwencje w postaci inicjowania również takich postępowań odwoławczych,
  które prowadzą do kontroli nieprawidłowych decyzji. Ponadto dążenie do realizacji
  zasady prawdy materialnej (art. 7 i 77 k.p.a.) nie powinno następować za wszelką
  cenę – także jako następstwo naruszenia praw strony w postępowaniu, w tym konstytucyjnie
  zagwarantowanego uprawnienia do wniesienia środka prawnego.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint