ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Bernard Wiśniewski
  Okładka książki/ebooka System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne

  Okładka książki System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne

  Okładka książki System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne

  Okładka książki System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  376
   
  PDF

  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa spoczywa w Polsce na wielu podmiotach. Można ją przypisać wszystkim organom władzy oraz administracji rządowej i samorządowej. W zakresie swoich kompetencji odpowiedzialność taką ponoszą również instytucje publiczne, organizacje
  i stowarzyszenia. Częścią odpowiedzialności za bezpieczeństwo obciążone jest społeczeństwo — obywatele naszego państwa, funkcjonujący w różnego
  rodzaju grupach, wspólnotach, społecznościach oraz instytucjach. Troska o bezpieczeństwo towarzyszyła, towarzyszy i będzie towarzyszyć zawsze. Należy zauważyć, że „choć nie ma dnia, w którym nie rozmawiałoby się o bezpieczeństwie, znaczenie tego terminu jest często bardzo niejasne.
  Nie wynika to z zaniedbania, ale z tego, że bezpieczeństwo jest pojęciem wprowadzanym (derivative koncept) — to, co kto przez nie rozumie, jest wyprowadzane (derives) z jego poglądów”.
  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki wieloletnich badań dotyczących problematyki bezpieczeństwa, a szczególnie tych jego płaszczyzn,
  która odnosi się w głównej mierze do zagadnień działalności bieżącej na rzecz bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz przygotowań
  obronnych państwa. Wydaje się, że badania te są uzupełnieniem dotychczasowych badań nad bezpieczeństwem i przedstawione w takiej formie, która wzbogacając wiedzę może jednocześnie, z uwagi na poznawczy, a także utylitarny charakter, przyczynić się do poprawy jakości działania urzędów
  obsługujących funkcjonowanie organów władzy i administracji publicznej, którym z mocy przepisów prawa powierzono troskę o bezpieczeństwo
  państwa.
  Powyższe okoliczności zdecydowały o strukturze niniejszej publikacji, która z założenia w sposób przejrzysty ma prezentować podejmowaną problematykę. Strukturę tę tworzą cztery części poprzedzone wprowadzeniem i zwieńczone zakończeniem.
  W pierwszej części pracy przedstawiono zakres przedmiotowo-podmiotowy bezpieczeństwa państwa na podstawie prezentacji istoty takich problemów jak współczesne postrzeganie państwa i zagrożeń godzących w jego bezpieczeństwo. W drugiej części pracy przedstawiono zasadnicze problemy dotyczące
  założeń opisu systemu bezpieczeństwa państwa i zagadnień organizacyjnych jego działania, co pozwoliło na analizę jego założeń doktrynalnych.Trzecia część pracy poświęcona została w całości zagadnieniom kierowania
  bezpieczeństwem państwa, natomiast w ostatniej części pracy zaprezentowano analizę i ocenę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa państwa, eksponując charakterystykę zasadniczych
  obszarów realizacji wspólnych zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz diagnozę działań bieżących na rzecz bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
  i przygotowań obronnych państwa.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint