ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Studies in African Languages and Cultures. Volumen 54 (2020)

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Autor:
  Nina Pawlak
  Studies in African Languages and Cultures. Volumen 54 (2020) Nina Pawlak - okładka ebooka

  Studies in African Languages and Cultures. Volumen 54 (2020) Nina Pawlak - okładka ebooka

  Studies in African Languages and Cultures. Volumen 54 (2020) Nina Pawlak - okładka audiobooka MP3

  Studies in African Languages and Cultures. Volumen 54 (2020) Nina Pawlak - okładka audiobooks CD

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  193
   
  PDF

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Numer zawiera artykuły dotyczące specyfiki cech strukturalnych języków afrykańskich (Hausa, Basketo) i systemowych osobliwości kodowania liczb w językach bantu z grupy (zachodnich) serengeti, porusza także kwestie socjolingwistyczne odnoszące się do barier w przyswajaniu języka angielskiego przez użytkowników języków afrykańskich (na przykładach z Zanzibaru) i metodologicznych podstaw opisu języków zagrożonych (endangered languages). Zagadnienia dotyczące wartości religijnych i treści kulturowych przedstawia artykuł poruszający ideę męczeństwa w islamie (z odniesieniem do obszaru Nigerii północnej) oraz artykuł na temat obrazu kobiety w poezji amharskiej. Autorami artykułów są afrykaniści z ośrodków europejskich (Hamburg, Helsinki), Uniwersytetu w Yamaguchi, uniwersytetów afrykańskich (Dar es Salaam, Injibara) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). The issue contains articles on the specificity of the structural features of African languages (Hausa, Basketo) and systemic peculiarities of encoding numbers in Bantu languages from the (Western) serengeti group, it also raises sociolinguistic issues related to the barriers to the acquisition of English by African language speakers (for example from Zanzibar ) and methodological foundations of the description of endangered languages. Questions concerning religious values and cultural content are presented in the article dealing with the idea of martyrdom in Islam (with reference to the area of northern Nigeria) and the article on the image of a woman in Amharic poetry. The authors of the articles are Africanists from European centers (Hamburg, Helsinki), the University of Yamaguchi, African universities (Dar es Salaam, Injibara) and the University of Warsaw. Publication under the Creative Commons Attribution 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) license (full template content available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

  Wybrane bestsellery

  Nina Pawlak - pozostałe książki

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint