ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Przepisy i normy elektryczne - kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  94
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Książka przybliża następujące tematy: najnowsze zmiany w normach i przepisach, wykaz wszystkich obowiązujących elektryka norm i przepisów oraz szczegółowe omówienie okresowych kontroli w obiektach budowlanych i czasookresy sprawdzeń.

  W szczególności omówione zostały:

  1. Czasookresy kontroli okresowych
  2. Zakres czynności kontrolnych
  3. Definicja obiektu budowlanego
  4. Odpowiedzialność utrzymania obiektu budowlanego
  5. Uprawnienia do wykonywania kontroli
  6. Elementy instalacji podlegające okresowej kontroli
  7. Badania instalacji odgromowych
  8. Badania instalacji oświetleniowych
  9. Kontrola pól elektromagnetycznych
  10. Badania w pomieszczeniach specjalnych
  11. Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian
  12. Badania obowiązujące dla instalacji elektrycznych przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkach
  13. Obiekty zwolnione z corocznej kontroli
  14. Sankcje karne za nieprzestrzeganie kontroli obiektów i za niedopełnienie obowiązku należytego utrzymania obiektów budowlanych
  15. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
  16. Przechowywanie protokołów z kontroli

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint