ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1165
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Przedmiotem analizy Tomu 13. Systemu Prawa Prywatnego są zagadnienia prawa autorskiego. Jest to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, charakteryzująca się jednocześnie dużą dynamiką zmian legislacyjnych. Powoduje to jednocześnie zapotrzebowanie na aktualne i kompleksowe omówienie przedmiotowej problematyki - również w kontekście nowych koncepcji pojawiających się zarówno

  w literaturze jak i w orzecznictwie.

  W Tomie 13. omówiono zarówno teoretyczne jak i praktyczne kwestie sporne uwidaczniające się na tle obecnej regulacji prawnej w Polsce w zakresie prawa autorskiego, jak również rozwinięto podstawowe w tym zakresie pojęcia:

  • przedmiot, podmiot, treść prawa autorskiego,
  • czas trwania autorskich praw majątkowych,
  • przejście autorskich praw majątkowych,
  • przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych,
  • przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych,
  • ochronę autorskich praw osobistych i praw majątkowych,
  • ochronę wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji,
  • prawa pokrewne,
  • organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, Fundusz Promocji Twórczości oraz
  • odpowiedzialność karną.

  W wydaniu 3. niniejszego tomu zostaną omówione nowe rozwiązania m.in. w zakresie:

  • rozpowszechniania utworu na terytorium Polski, drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny (zagadnienia te zostały w określonym zakresie zasygnalizowane w poprzednim wydaniu tomu);
  • zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;
  • odpowiedzialności przechowujących utwory w internecie;
  • nowych przepisów, wprowadzonych do ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nowelizacją z 2010 r. dotyczących Komisji Prawa Autorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem jej uprawnień);
  • ochrony autorskich praw majątkowych (przede wszystkim w odniesieniu do problematyki przysługujących uprawnionym roszczeń);
  • dyrektywy 2009/24/WE - w odniesieniu do baz danych;
  • opodatkowania twórców.

  Przedstawiane wydanie niniejszego tomu zostało także wzbogacone o nową literaturę
  i najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy poruszonych zagadnień.

  System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedze z zakresu prawa autorskiego.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint