ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Autor:
  Dorota Kubacka-Jasiecka
  Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy Dorota Kubacka-Jasiecka - okładka ebooka

  Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy Dorota Kubacka-Jasiecka - okładka ebooka

  Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy Dorota Kubacka-Jasiecka - okładka audiobooka MP3

  Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy Dorota Kubacka-Jasiecka - okładka audiobooks CD

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  12
  Dostępny format:
  PDF
  Opracowanie przedstawia rozważania dotyczące roli i znaczenia interwencyjnej pomocy psychologicznej w sytuacjach katastroficznych. w części pierwszej artykułu zostają scharakteryzowane psychologiczne aspekty i wymiary katastrof/kataklizmów jako złożonego kryzysu społeczności jako systemu obejmującego jednostkowe traumatyczne kryzysy ocalałych ofiar, służb ratunkowych i wszystkich uczestników wydarzeń katastroficznych. Część druga opracowania przedstawia model interwencji i pomocy psychologicznej podporządkowany trzem stadiom katastrofy – przed, w jej trakcie i po katastrofie (czas bezpośredni i odległy), w których występuje zróżnicowanie zadań interwencyjnych. Ponadto opracowanie podejmuje problematykę możliwości i ograniczeń, a przede wszystkim edukacji i przygotowania służb interwencji kryzysowej do udzielania psychologicznej pomocy w sytuacjach katastrof i kataklizmów.

  This paper shows considerations concerning the importance of psychological help in a catastrophe. The first part of this article describes psychological aspects of catastrophes as a composite crisis of society and as a system that includes individual traumatic crises of surviving victims, emergency services and other participants of a catastrophe. The second part shows intervention and psychological help model subordinated to the stages of a catastrophe – before, during and after the catastrophe. In these stages there is a variety of interventions tasks. Moreover, the paper presents the issue of availability of help and its restrictions, however, the problems connected with the preparations of crisis intervention services for giving psychological aid and education during catastrophes. 

  Wybrane bestsellery

  Stowarzyszenie Psychologia i Architektura - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint