ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Arkadiusz Babczuk
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  261
   
  PDF
  • Niezbędne narzędzie pracy dla skarbników i radców prawnych jednostek samorządu terytorialnego, a także osób zajmujących się promocją jednostek samorządu terytorialnego.
  • Z drugiej strony - praktyczne narzędzie dla prezesów klubów sportowych i związków sportowych, którzy szukają pieniędzy na swoją działalność.
  • Ustawy regulujące ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz m.in. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; prawo o stowarzyszeniach; ustawa o sporcie; ustawa o podatku od towarów i usług.

  Jakie problemy rozwiązuje ta książka:

  • Odpowiada na pytania, w jaki sposób można finansować działalność sportową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. jakie zadania są objęte zakresem tej ustawy);
  • Przedstawia zasady i formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi;
  • Opisuje przeprowadzanie konkursów ofert (ogłoszenie o konkursie, wymagania stawiane ofertom, terminy, procedura wyboru ofert);
  • Omawia jak przeprowadzać kontrole udzielonych dotacji i sprawozdania z ich realizacji;
  • Opisuje tryb uproszczony zlecania zadań publicznych oraz tryb bezkonkursowy;
  • Odkrywa mechanizmy finansowego wspieranie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o sporcie

  W przypadku omawianej książki najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym aktem prawny będzie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwłaszcza przepisy o zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz tryby współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

  Stan prawny wydania to styczeń 2013 r. Uwzględnia m.in. ostatnie zmiany w przepisach...; w styczniu 2013 roku minister sportu i turystyki ogłosiła reformę finansowania polskiego sportu. Niektóre dyscypliny przestaną być finansowane z budżetu państwa, innym dotacje zostaną w znacznym stopniu ograniczone, więc w poszukiwaniu pieniędzy zwrócą się do samorządów.

  Książka daje dostęp do serwisu EkspertBeck.pl, na którym można pobrać wzory umów, kalkulatory, wskaźniki, przepisy.

  W treści książki zawarta część narzędziowa - potrzebne omawiane dokumenty znajdują się na końcu stosownych rozdziałów, np. Formularz konsultacji z organizacjami pozarządowymi,

  • Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
  • (przykładowa) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji społecznych,
  • Umowa o świadczenie usług promocyjnych przez sport;
  • Wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu z art. 3 ustawy, składany w trybie art. 12 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

  Książka zawiera szereg udogodnień, których celem jest ułatwienie Czytelnikowi korzystania ze zbioru. Przepisy wszystkich aktów prawnych opatrzone zostały specjalnymi hasłami, które pełnią funkcję wskaźnika informacyjnego ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu

  W celu dostarczenia kompleksowej wiedzy książka omawia także odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych - tak, by jednostki samorządu terytorialnego, finansując działalność sportową jednocześnie nie łamały prawa.  Książka zawiera również omówienie ustaw o szkolnictwie wyższym oraz o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego - w zakresie, w jakim regulują one tę tematykę. Ustawa o fundacjach.

   

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint