ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 Stanisław Mazur - okładka ebooka

  Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 Stanisław Mazur - okładka ebooka

  Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 Stanisław Mazur - okładka audiobooka MP3

  Zarządzanie Publiczne nr 2-3(24-25)/2013 Stanisław Mazur - okładka audiobooks CD

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  195
   
  PDF

  Ebook

  13,00 zł -20%
  10,40 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W numerze [Contents]

  Wstęp [Preface], s. 7;
  Jerzy Hausner: Społeczne czynniki ludzkiego działania [Social factors in human actions], doi: 10.7366/1898352932501, s. 818;
  Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny [Institutions, knowledge, action, and institutional capital], doi: 10.7366/1898352932502, s. 1933;
  Stanisław Mazur: Zmiana instytucjonalna [Institutional change], doi: 10.7366/1898352932503, s. 3443;
  Bogdan Szlachta: O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ustanawiania uniwersalnie ważnych
  zasad racjonalności współdziałań [On the dubiousness of (some) liberal attempts to establish universally significant principles of the rationality of interaction], doi: 10.7366/1898352932504, s. 4452;
  Bernard Chavance: Institutions as seen by the Austrian school and ordoliberalism, doi: 10.7366/1898352932505, s. 5362;
  Andrzej Bukowski: Kultura, instytucje, władza: ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego [Culture, institutions, and power: Continuity and change of institutional order], doi: 10.7366/1898352932506, s. 6374;
  Maciej Grodzicki: Dynamika gospodarcza a instytucje w programie badawczym ekonomii ewolucyjnej [Economic dynamics versus institutions in the research approach to evolutionary economics], doi: 10.7366/1898352932507, s. 7589;
  Marcin Kędzierski: Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera
  stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics) [The role of institutions in the post-Walrasian economics of David Colander and complexity economics], doi: 10.7366/1898352932508, s. 90101;
  Michał Możdżeń: Tragedia wspólnych zasobów w procesie politycznym [Tragedy of the commons in the political process], doi: 10.7366/1898352932509, s. 102115;
  Jan Strycharz: Instytucje nieformalne od strony psychologii poznania i podejmowania decyzji [Informal institutions from the point of view of cognitive psychology and the decision-making science], doi: 10.7366/1898352932510, s. 116126;
  Seweryn Krupnik: Identyfikacja mechanizmów społecznych z wykorzystaniem instytucjonalizmu
  zorientowanego na aktora [Identification of social mechanisms with the use of actor-centred institutionalism], doi: 10.7366/1898352932511, s. 127139;
  Dariusz Szklarczyk: Instytucjonalne mechanizmy (nie)reprezentacji interesów w Polsce w perspektywie
  socjologii analitycznej zarys problematyki badawczej [Institutional mechanisms of (non)representing of interests in Poland in the perspective of analytical sociology: An outline of a research problem], doi: 10.7366/1898352932512, s. 140152;
  Barbara Worek: Racjonalność indywidualna a efekty społeczne: przypadek szkoleń w miejscu pracy [Individual rationality versus social effects: A case of on-the-job training], doi: 10.7366/1898352932513, s. 153167;
  Zuzanna Drożdżak: Socjologia analityczna jako uniwersalny program badawczy umożliwiający głębokie
  wyjaśnienie zjawisk społecznych i skuteczne projektowanie polityk publicznych [Analytical sociology as a universal research programme explaining social phenomena and effective policy making], doi: 10.7366/1898352932514, s. 168176;
  Piotr Sztompka: Dziesięć tez o modernizacji [Ten theses on modernization], doi: 10.7366/1898352932515, s. 177183;
  Jerzy Hausner: Instytucje i działanie społeczne [Institutions and social action], doi: 10.7366/1898352932516, s. 184195.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint