ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie Stanisław Mazur - okładka ebooka

  Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie Stanisław Mazur - okładka ebooka

  Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie Stanisław Mazur - okładka audiobooka MP3

  Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie Stanisław Mazur - okładka audiobooks CD

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  195
   
  PDF

  Ebook

  13,00 zł (-20%)
  10,40 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Jerzy Hausner: Podmiotowość i ład instytucjonalny [Subjectivity and institutional order], doi: 10.7366/1898352932901, s. 716;
  Jarosław Górniak: Podmiotowość i struktura. Uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego indywidualizmu jako ostatniej instancji [Subjectivity and structure. Some remarks on the concept of subjectivity, critical realism, achievement motivation, and arguments for methodological individuality as the last instance], doi: 10.7366/1898352932902, s. 1724;
  Stanisław Mazur: Źródła i granice podmiotowości społecznej [The sources and limitations of subjectivity], doi: 10.7366/1898352932903, s. 2532;
  Claus Offe: Shared social responsibility A concept in search of its political meaning and promise, doi: 10.7366/1898352932904, s. 3344;
  Adriana Warmbier: O tzw. końcu podmiotu współczesne rewizjonistyczne konteksty filozoficzne [A few words on the "end of man". Polemical contexts in current philosophy], doi: 10.7366/1898352932905, s. 4556;
  Janina Filek: Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego [Reflections on the responsibility of a collective being], doi: 10.7366/1898352932906, s. 5771;
  Anna Giza: Czy społeczeństwo może uczyć się z doświadczenia? Problem podmiotowości społeczeństwa [Can society learn from experience? Society as a subject], doi: 10.7366/1898352932907, s. 7285;
  Krzysztof Wielecki: Krótki wykład o podmiotowości [A short lecture on subjectivity], doi: 10.7366/1898352932908, s. 8695;
  Józef Bremer: Wolność i uwarunkowania woli między filozofią a neuronaukami [Freedom and the conditions of will: Between philosophy and neuroscience], doi: 10.7366/1898352932909, s. 96106;
  Agata Bielik-Robson: Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowej [To fall for modernity. An essay against the anti-systemic critique], doi: 10.7366/1898352932910, s. 107114;
  Andrzej Antoszewski: Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej jako podmioty polityki. Przyczynek do dyskusji o podmiotowości organizacji politycznej [The East Central European parliaments as political actors], doi: 10.7366/1898352932911, s. 115124;
  Justyna Miklaszewska: Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie [Subjectivity, freedom, and human action], doi: 10.7366/1898352932912, s. 125133;
  Seweryn Krupnik: Jeśli podmiotu nie ma O wpływie, aktorach, horrorze i innych zmartwieniach tzw. Koła Krakowskiego [If there is no subject: On influence, actors, horror, and other worries of the so-called Krakow Circle], doi: 10.7366/1898352932913, s. 134145;
  Marek Ćwiklicki: Organizacja jako podmiot [Organization as a subject ], doi: 10.7366/1898352932914, s. 146152;
  Marek Benio: Podmiotowość jako kategoria prawna [Subject as a legal category], doi: 10.7366/1898352932915, s. 153162;
  Sławomir Wyciślak: O niektórych aspektach sterowania w warunkach złożoności [On some aspects of control in the context of complexity], doi: 10.7366/1898352932916, s. 163176;
  Jerzy Hausner: Podmiotowość: moje stronnicze podsumowanie cyklu seminaryjnego [Subjectivity: My biased summary of a seminar cycle], doi: 10.7366/1898352932917, s. 177194.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint