ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Drogi publiczne. Budowa, utrzymanie, finansowanie (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  237
   
  PDF

  Publikacja pomoże jednostkom samorządu terytorialnego:

  - uniknąć niepotrzebnych kosztów w związku z przekazywaniem im w zarząd "niechcianych" dróg krajowych i wojewódzkich

  - przejść przez proces planowania i realizacji inwestycji drogowych

  - znaleźć odpowiedzi na pytania, które mogą się rodzić na styku odpowiedzialności różnych jednostek samorządu terytorialnego w procesie budowy i utrzymania dróg.

  Książka odnosi się do najważniejszych ostatnio zmian w ustawie o drogach publicznych, w szczególności budzącej wielkie kontrowersje zmiany umożliwiającej samorządom województwa przekazywanie samorządom powiatowym (jak również umożliwia samorządom powiatowym przekazywanie samorządom gminnym) zarządu nad tymi odcinkami dróg, które zostały zastąpione nowo wybudowanymi odcinkami. Poprzez precyzyjne opisanie wymagań, jakie musi spełniać dana kategoria dróg publicznych książka pomaga samorządom, dostającym "niechciane" drogi poradzić sobie z problemem. Jeżeli droga wymaga remontu (a została oddana gminie), nie musi być remontowana tak, by spełniać wyśrubowane wymogi np. drogi krajowej.

   

  Publikacja opisuje również:

  - w jaki sposób budować ścieżki rowerowe (na przykładzie samorządu Częstochowy).

  Po drogach publicznych porusza się coraz więcej rowerzystów, którzy chcą korzystać z dróg bezpiecznie, a samorządy winny im to zapewnić. W jaki sposób zabrać się do wytyczenia ścieżki rowerowej? Jak zrealizować taką inwestycję? Jakie wymogi powinna spełniać ścieżka? Odpowiedzi znajdą się w książce. Prezydent podpisał niedawno nowelizację Prawa wodnego, zakładającą budowę ścieżek rowerowych wzdłuż rzek.

  - podział kosztów utrzymania dróg publicznych (kto, za co płaci?) ze szczególnym uwzględnieniem pieniędzy wydawanych przez gminy.

  - jak przeprowadzać inwestycje drogowe (na co szczególnie zwrócić uwagę), jakie pozwolenia trzeba uzyskać (schemat koniecznych czynności krok po kroku) oraz gdzie (poza budżetem) szukać na te cele pieniędzy.

   

  Publikacja zawiera również zbiór dokumentów, niezbędnych w procesie budowy drogi publicznej, m.in.:

  - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego,

  - Odmowa udzielenia pozwolenia na użytkowanie,

  - Pozwolenie na użytkowanie.

   

  Czytelnik znajdzie również zbiór odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, jakie mogą się pojawić w procesie budowania drogi publicznej, m.in.:

  - jak fakturować przekazanie nakładów w zakresie budowy drogi gminnej przez współinwestora,

  - jak finansować z budżetu gminy przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową i in.

  Publikacja ułatwia prawidłową interpretację nowych przepisów oraz podejmowanie decyzji i działań zgodnie z literą prawa.

   

  Zakres regulacji:

  - Ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych, tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) czterokrotnie od opublikowania tekstu jednolitego (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

  - Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 687).

  - Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

  - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint