ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie

  Okładka książki Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie

  Okładka książki Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie

  Okładka książki Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  803
   
  PDF

  Książka opisuje tematykę dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w związku z udzielaniem, przyznawaniem, wykorzystaniem oraz rozliczaniem dotacji na realizację poszczególnych zadań uregulowane zostały nie tylko w ustawie o finansach publicznych, lecz również w wielu odrębnych ustawach. Rozległość regulacji prawnych oraz ich różnorodność uzasadniły podjęcie trudu ich uporządkowania, czego wyrazem jest ta publikacja.

  Książka podzielona została na 3 część.

  Część pierwsza:

  Pierwsza z nich zawiera opracowanie zagadnień wspólnych dla różnych rodzajów dotacji z budżetu JST (ujęcie dotacji w uchwale budżetowej, postępowanie w sprawie zwrotu  dotacji, egzekucja należności z tytułu dotacji, ulgi w spłacie należności z tytułu dotacji, księgowanie i opodatkowanie dotacji, ujmowanie dotacji w sprawozdawczości finansowej i budżetowej, odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia przepisów dotacyjnych.

  Część druga:

  Szczegółowo omawia podstawowe rodzaje dotacji udzielane z budżetów JST (Np. dotacje dla samorządowych i Instytucji kultury, samorządowych zakładów budżetowych, szkół, zakładów opieki zdrowotnej, OSP, czy organizacji pożytku publicznego).

  Część trzecia:

  Ostatnia część książki zadedykowana została formom wsparcia finansowego ze środków samorządu terytorialnego, które nie są traktowane jak dotacje (finansowanie policji, straży pożarnej i granicznej).

  Wszystkie części książki zawierają:

  • wzory dokumentów,
  • orzecznictwo w przedmiocie opracowania
  • odpowiedzi na pytania.

  Kompletne ujęcie zagadnień pozwala przyjąć, iż adresatami książki są nie tylko wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów i województw oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za wykonywanie budżetu, ale także radni uchwalający uchwały budżetowe. Przedmiot opracowania pozwala również zakładać, iż zainteresowanymi powinny być osoby reprezentujące podmioty prywatne będące beneficjentami dotacji lub rozważające podjęcie starań o ich uzyskanie. Szczegółowy zakres  omawianych zagadnień pozwala również oczekiwać zainteresowania ze strony organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint