ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  David Hunter (#3). Szepty zmarłych

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  5.0/6  Opinie: 1
  Stron:
  360
  Dostępne formaty:
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Ebook (23,09 zł najniższa cena z 30 dni)

  29,99 zł (-19%)
  24,40 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  ( 23,09 zł najniższa cena z 30 dni)

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Morderca jest zawsze o krok przed nami…

  Doktor David Hunter to wybitny antropolog sądowy. Wie o śmierci wszystko.  niespełna rok po kolejnym śledztwie, którego omal nie przypłacił życiem – opuszcza Londyn i wraca tam, gdzie uczył się zawodu. Tam, gdzie „wszędzie wokoło leżały ludzkie ciała w różnym stadium rozkładu”, a „wielkie czarne litery na bramie informowały, że to Ośrodek Badań Antropologicznych, lepiej znany pod inną, mniej urzędową nazwą. Trupia Farma.” Hunter chce odzyskać formę. Pobyt wśród starych znajomych ma być dla niego rodzajem terapii, próbą odnowy i nabrania dystansu do siebie i tego, co się wydarzyło. Nieoczekiwanie jego przyjaciel i mentor prosi go o pomoc w śledztwie dotyczącym makabrycznej zbrodni. Dochodzenie, w którym będzie musiał wysłuchać najbardziej przerażających szeptów zmarłych. W miejscu jeszcze straszliwszym i bardziej nieludzkim niż Trupia Farma.

  (…) Skóra.

  Naj­więk­szy ludzki organ i naj­bar­dziej nie­do­ce­niany. Zaj­mu­jąc jedną ósmą cał­ko­wi­tej masy ludz­kiego ciała, u prze­cięt­nego doro­słego pokrywa powierzch­nię mniej wię­cej dwóch metrów kwa­dra­to­wych. Kon­struk­cyj­nie skóra jest dzie­łem sztuki, gniaz­dem naczyń wło­so­wa­tych, gru­czo­łów i ner­wów. Regu­luje tem­pe­ra­turę i chroni. To łącz­nik naszych zmy­słów ze świa­tem zewnętrz­nym, bariera, na któ­rej koń­czy się nasza indy­wi­du­al­ność, nasze ja.

  I nawet po śmierci coś z tej indy­wi­du­al­no­ści pozo­staje.

  Kiedy ciało umiera, enzymy, utrzy­my­wane dotąd w ryzach przez życie, roz­bie­gają się w amoku. Poże­rają ściany komó­rek, uwal­nia­jąc ich płynną zawar­tość. Płyny wzno­szą się ku powierzchni, zbie­ra­jąc się pod war­stwami skóry i je roz­luź­nia­jąc. Skóra i ciało, do tej pory dwie inte­gralne czę­ści, zaczy­nają się roz­dzie­lać. Powstają pęche­rze. Całe płaty odpa­dają, zsu­wa­jąc się z ciała jak nie­chciany płaszcz w letni dzień.

  Ale nawet mar­twa i odrzu­cona, skóra na­dal zacho­wuje ślady swo­jego daw­nego ja. Nawet teraz może opo­wie­dzieć swoją histo­rię i ukry­wać tajem­nice.

  Jeśli tylko umiesz patrzeć (…)

                                                                                                 Fragment książki

  Wybrane bestsellery

  O autorze ebooka

  Simon Beckett to brytyjski dziennikarz i pisarz, mistrz powieści kryminalnych. Urodził się w 1960 roku w Sheffield, gdzie również się wychowywał. Studiował język angielski na Uniwersytecie Newcastle, przez kilka lat uczył w Hiszpanii. Gdy powrócił do kraju na początku lat dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz. Publikował m. in. w „The Times”, „The Independent on Sunday”, „The Daily Telegraph” i „The Observer”. W 2006 roku wydał powieść Chemia śmierci, którą można zaliczyć do gatunku thrillera medycznego. Jest to pierwsza część książek o przygodach Davida Hunter’a, wybitnego antropologa sądowego, która ukazała się w 27 krajach. Seria ta przyniosła autorowi międzynarodową sławę. Inspiracją do książek o Hunterze była wizyta pisarza w ośrodku badawczym antropologii przy uniwersytecie w Tennessee, założonym przez pioniera antropologii sądowej, dr Billa Bassa. Tam pisząc artykuł dla „Daily Telegraph”, wziął udział w ćwiczeniach z udziałem sfabrykowanych scen zbrodni zawierających prawdziwe zwłoki. Miał możliwość obserwacji metod mających na celu ustalenie jak, kiedy i gdzie doszło do śmierci. Simon Beckett jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród. Kilkakrotnie był nominowany do nagrody Złoty Sztylet, która przyznawana jest za najlepszą powieść kryminalną. Jego książki sprzedały się w ponad 8 milionowym nakładzie na całym świecie.

  Simon Beckett - pozostałe książki

  Wydawnictwo Czarna Owca - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint