ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Autor:
  Stanisław Mazur
  Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015 Stanisław Mazur - okładka ebooka

  Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015 Stanisław Mazur - okładka ebooka

  Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015 Stanisław Mazur - okładka audiobooka MP3

  Zarządzanie Publiczne nr 4(34)/2015 Stanisław Mazur - okładka audiobooks CD

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  133
  Dostępny format:
  PDF

  W numerze:
  Jolanta Itrich-Drabarek, Kamil Mroczka: Samorządowa służba cywilna w Polsce – fakty i mity w świetle wyników badań [The local civil service in Poland – myths and facts in the light of the research outcome], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.01, s. 7–22;
  Jarosław Flis, Dariusz Stolicki: Skrzywione podziały. Na tropie gerrymanderingu w polskich gminach [Tilted districts: In search for gerrymandering in Polish townships], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.02, s. 23–35;
  Magdalena Jelonek: Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych – główne wyzwania [Youth employment interventions – main challenges], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.03, s. 36–49;
  Michał Kudłacz, Paulina Mazur-Kurach: Formy zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast w Polsce [Forms of public management in the context of urban development in Poland], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.04, s. 50–65;
  Przemysław Banasik: Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością [Economic analysis of the motivation of a Polish judge and the factors influencing his or her decisions related to occupational choice and efficiency], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.05, s. 66–84;
  Marek Oramus: Aktywność polskich jednostek samorządu terytorialnego w zrzeszeniach międzynarodowych [The activity of Polish local government units in international associations], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.06, s. 85–96.

  Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]
  Wolfgang Streeck, Philippe C. Schmitter: Wspólnota, rynek, państwo – i stowarzyszenia? Potencjalny wkład reprezentacji interesóww porządek społeczny [ommunity, market, state – and associations? The prospective contribution of interest governance to social order], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.07, s. 97–132;
  Zarządzanie Publiczne 2015 – lista recenzentów [Zarządzanie Publiczne 2015 – reviewers list], s. 133.

  Wybrane bestsellery

  Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint