ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Wspomnienie z Maripozy (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Wspomnienie z Maripozy

  Okładka książki Wspomnienie z Maripozy

  Okładka książki Wspomnienie z Maripozy

  Okładka książki Wspomnienie z Maripozy

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  8
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Wspo­mnie­nie z Ma­ri­po­zy By­łem tyl­ko jak­by prze­lo­tem w Ma­ri­po­zie i rów­nie po­bież­nie zwie­dzi­łem jej oko­li­ce. Był­bym się jed­nak dłu­żej za­trzy­mał i w mie­ście, i w hrab­stwie, gdy­bym był wie­dział, że o kil­ka­na­ście mil od mia­sta ży­je w le­sie pro­to­typ me­go La­tar­ni­ka. Przed nie­daw­nym cza­sem pan M., któ­ry jed­no­cze­śnie ze mną był w Ka­li­for­nii, prze­czy­taw­szy La­tar­ni­ka, opo­wie­dział mi spo­tka­nie z po­dob­nym do nie­go zu­peł­nie pol­skim skwa­te­rem. Opo­wia­da­nie to po­wta­rzam wier­nie co do tre­ści. ...Po dro­dze do Big Tre­es, czy­li ol­brzy­mich drzew ka­li­for­nij­skich, za­je­cha­łem do Ma­ri­po­zy. [...]

  Henryk Sienkiewicz
  Ur. 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu Zm. 15 listopada 1916 r. w Vevey (Szwajcaria) Najważniejsze dzieła: nowele: Za chlebem (1880), Janko Muzykant (1880), Latarnik (1882); powieści: Trylogia (Ogniem i mieczem 1883-83, Potop 1886, Pan Wołodyjowski 1888), Quo vadis (1896), Krzyżacy (1900), W pustyni i w puszczy (1911) Polski powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla za ?całokształt twórczości? (1905). Studiował (1866-71) na różnych wydziałach Szkoły Głównej i rosyjskiego UW, lecz żadnego nie ukończył. Pracował jako dziennikarz (felietony pod pseud. ?Litwos?) i jako korespondent w Ameryce Pn. (1876-78). Wiele podróżował (Konstantynopol, Ateny, Zanzibar). Debiutował w 1872 r. powieścią współczesną Na marne oraz tendencyjnymi nowelami Humoreski z teki Worszyłły. Sławę przyniosły mu powieści historyczne. Działacz społeczny: ufundował (1889) stypendium, z którego korzystali m.in. Wyspiański, Konopnicka, Przybyszewski i Tetmajer; założył sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci w Bystrem; wyjechawszy do Szwajcarii w 1914 r. organizował pomoc ofiarom wojny w Polsce. autor: Cezary Ryska

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności