ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Wigilia (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Wigilia

  Okładka książki Wigilia

  Okładka książki Wigilia

  Okładka książki Wigilia

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  3
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Wi­gi­lia Mat­ce I zbu­dzi­li go na­gle. Był to głos z da­le­ka.  Umar­łe­go lat ty­le któż to zbu­dził z Bo­ga  jak ze snu, by jak kro­pla cią­żył znów ku zie­mi  i cier­pie­niem, co my­ślą ży­we­go czło­wie­ka,  jak cia­łem okrył i spro­wa­dził w dół?    Już opa­dał. Mgła ni­sko. Ob­łok śnie­gu w do­le.  Od świa­tła ode­rwa­ny, w czar­no­księ­skim ko­le,  w ko­le gło­su wi­ro­wał, aż usły­szał z bli­ska,  jak go na­zwa­ła po imie­niu. Śli­ska  uli­ca w śnie­gu ni­kła. Gra­jek zgi­nał pi­łę  i cien­ki głos prze­szy­wał i od­da­lał czas --  jak w tam­ten wie­czór śmier­ci. Już był u tych okien.  Stół bia­ły, wi­gi­lij­ny, po­sy­pa­ny mro­kiem  i ona tam sa­mot­na. Pło­mień śnie­gu gasł  od chło­du, któ­ry przy­niósł, i po­wiew wes­tchnie­nia  za­trze­po­tał, i sta­nął znów u jej ra­mie­nia  jak w tam­ten wie­czór śmier­ci. [...]

  Krzysztof Kamil Baczyński
  Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności