ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  (Noc zielona była...)

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  (Noc zielona była...) Krzysztof Kamil Baczyński - okładka ebooka

  (Noc zielona była...) Krzysztof Kamil Baczyński - okładka ebooka

  (Noc zielona była...) Krzysztof Kamil Baczyński - okładka audiobooka MP3

  (Noc zielona była...) Krzysztof Kamil Baczyński - okładka audiobooks CD

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  3
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  (Noc zie­lo­na by­ła...) Noc zie­lo­na by­ła. Po dniu skwar­nym  głę­bo­kość jej szu­mia­ła jak­by li­ście czar­ne,  w któ­rych mlecz­ny rdzeń wy­rósł, i kro­pla­mi gwiazd  od­mie­rzał się po­wo­li nie­ob­ję­ty czas.  Ma­ria cze­ka­ła ci­cho. I zda­ło się, pły­nął  świat ogrom­ny w od­de­chu nie­ba jak ot­chła­nie,  co wia­ło wiel­kim oknem na stół, na po­sła­nie  bia­łe i nie do­tknię­te. Cze­ka­ła, W mil­cze­niu  na pier­si rę­ce kła­dła, a wte­dy się pie­nił  krwi jej roz­grza­ny na­pój i owo­ce mlecz­ne  pęcz­nia­ły jej pod dło­nią, i czu­ła, jak bi­je  bo­le­sna piąst­ka ser­ca. I czu­ła, że ży­je  ło­dyż­ka w niej ma­leń­ka, li­stecz­ka­mi dwo­ma  obej­mu­ją­ca mi­łość ca­łą, ja­ką ona  i Jan za­mknę­li w so­bie. I gdy rę­kę ni­żej  ob­su­nę­ła, po­czu­ła, jak ją szorst­ko li­że  pło­mien­ny ję­zyk ci­szy. Brzuch mia­ła jak kro­plę  ogrom­ną, w roz­ło­ży­stą mi­sę biódr za­mknię­ty.  W ta­kiej ci­szy sły­sza­ła, jak na go­dzin stop­nie  pnie się w niej ten ro­śli­ny puch, tward­nie­je w orzech  i cze­ka też, i mil­czy [...]    * A był to bój jak ska­ła cięż­ki, skrze­pły w so­bie.  Uli­ca by­ła ciem­na. [...]

  Krzysztof Kamil Baczyński
  Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint