ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz

  Okładka książki Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz

  Okładka książki Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz

  Okładka książki Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  621
   
  PDF

  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA
  NOWELIZACJA 2014

  Poznaj nowe prawa konsumentów
  oraz obowiązki przedsiębiorców po zmianach.

  Co reguluje nowa ustawa o prawach konsumenta?

  Nowa ustawa, będąca implementacją Dyrektywy 83/2011/UE zasadniczo zmienia
  prawo konsumenckie w Polsce. Autorzy komentują przepisy dotyczące m.in.:

  • nowych obowiązków sprzedawcy, m.in. obowiązków informacyjnych
   przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość z konsumentem,
  • zasady i trybu zawierania umowy na odległość z konsumentem,
  • nowych uprawnień po stronie konsumenta,
  • zasady i trybu wykonania przysługującego konsumentowi prawa
   odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • reguł dotyczących opłat, zwrotu przedmiotów oraz kosztów z tym związanych,
  • wypełniania obowiązków informacyjnych i umownych za pomocą poczty elektronicznej,
  • funkcjonalności stron internetowych służących do e-handlu w związku z nowymi regulacjami,
  • reguł dotyczących sprzedaży, rękojmi oraz gwarancji,
  • zmiany w Kodeksie Cywilnym, w tym przede wszystkim wprowadzenie zmian w procedurze reklamacyjnej.
  • nowej regulacji dotyczącej zawierania umów finansowych na odległość.

  Nowe obowiązki przedsiębiorcy w umowach

  na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa

  Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta zostały
  ujednolicone dla wszystkich umów nietypowych. Przepisy obejmują m.in.
  takie kwestie jak szczegółowy opis produktów i usług oraz obszerne
  informacje na temat sprzedawcy. W przypadku umów zawieranych na
  odległość za pomocą telefonu
  nakłada się na przedsiębiorcę obowiązek
  potwierdzenia konsumentowi treści proponowanej umowy, na papierze lub
  innym trwałym nośniku.

  Nowe zasady i terminy odstąpienia od umowy przez konsumenta

  Komentarz omawia regulację prawa odstąpienia od umowy, jakie przysługuje konsumentowi, bez potrzeby wskazywania
  jakiegokolwiek uzasadnienia, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
  i wydłużenie terminu tego prawa do 14 dni (obecnie 10).

  KODEKS CYWILNY

  ważne zmiany w umowie sprzedaży,
  w rękojmi i gwarancji

  Ustawa zawiera istotne zmiany do

  Kodeksu cywilnego dotyczące m.in.:

  • modyfikacji definicji konsumenta,
  • wprowadzenia zakazu pobierania przez
   przedsiębiorcę od konsumenta opłat
   związanych z korzystaniem z określonych
   sposobów płatności
   w wysokości wyższej
   od kosztów ponoszonych,
  • uregulowania kwestii związanych z terminem
   wydania rzeczy konsumentowi
   w umowach
   sprzedaży konsumenckiej,
  • odpowiedzialności za jakość
   rzeczy sprzedanej.

  KOMENTARZ DO ZMIAN
  W INNYCH USTAWACH

  W publikacji zostały skomentowane
  także zmiany do:

  • Kodeksu wykroczeń,
  • ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
  • ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
   Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
   i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  • Prawa telekomunikacyjnego,
  • ustawy o przeciwdziałaniu
   nieuczciwym praktykom rynkowym,
  • ustawy o środkach ochrony roślin,
  • Prawa prywatnego międzynarodowego
  • oraz ustawy o kredycie konsumenckim.

   

  Wybitne grono autorów

  Autorzy są pracowniami naukowymi uczelni, ale jednocześnie są doświadczonymi praktykami rozumiejącymi potrzeby i problemy przedsiębiorców. Są także ekspertami w zakresie informatyzacji postępowań sądowych, aktywnie uczestniczącymi w opracowywaniu koncepcji prawnych informatyzacji oraz założeń projektów aktów prawnych w tym zakresie.


  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint