ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ustawa o odpadach. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Ustawa o odpadach. Komentarz

  Okładka książki Ustawa o odpadach. Komentarz

  Okładka książki Ustawa o odpadach. Komentarz

  Okładka książki Ustawa o odpadach. Komentarz

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  611
   
  PDF

  WAŻNE ZAGADNIENIA W GOSPODACE ODPADAMI

  Książka jest komentarzem do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 27.4.2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), której niektóre przepisy przejściowo obowiązują, ale maksymalnie 3 lata, czyli do 23.1.2016 r.

  Komentowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego 13 dyrektyw - aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu gospodarki odpadami, w tym w szczególności dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz.Urz. z 2008 r. L 312, s. 3).

  Każdy przedsiębiorca, jak również każdy posiadacz odpadów, chcący zgodnie z prawem, czyli przede wszystkim zgodnie z zasadami gospodarki odpadami, wytwarzać, transportować, zbierać lub przetwarzać odpady, musi postarać się poza pewnymi wyjątkami o uzyskanie w tym zakresie stosownych uprawnień, których szczegółowe warunki określają komentowane przepisy.

  NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE

  Nowa ustawa wymusza na podmiotach modyfikacje zarówno w samych procesach technologicznych związanych z gospodarką odpadami, jak i zmienia wymogi formalno-prawne dotyczące tego zagadnienia oraz sprawozdawczości.

  Do najważniejszych nowości należy utworzenie w ciągu 3 lat Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (tzw. BDO), która zastąpi obecne bazy. W ramach BDO prowadzony będzie rejestr podmiotów, który zastąpi dotychczasowe rejestry, znacznie je poszerzając.

  W nowej ustawie pojawiły się nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Także niektóre dotychczasowe terminy zostały istotnie zmienione.

  Ponadto, uprawnienia wymagane do prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zostały określone jako zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

  W nowej ustawie umieszczono także wszystkie przepisy z zakresu sprawozdawczości, które dotąd regulowało 6 ustaw, oraz wprowadzono dwa rodzaje sprawozdań: 1) o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz 2) o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

  PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO TEMATU

  Autorzy eksponują szczególnie nowe zagadnienia prawne na tle przepisów obowiązujących dotychczas, także przy uwzględnieniu interpretacji Ministerstwa Środowiska. Komentarz w sposób praktyczny przedstawia zagadnienia prawne związane z gospodarką odpadami, przybliżając tę skomplikowaną tematykę Czytelnikom.

  AUTORZY-PRAKTYCY

  1. Aneta Mostowska - radca prawny, prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska,
  2. Łukasz Budziński - adwokat, prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska,
  3. Joanna Wilczyńska - mgr inż. inżynierii środowiska, konsultant - ekspert ochrony środowiska, w tym zmian legislacyjnych w tej dziedzinie, od wielu lat pracuje dla firmy zajmującej się konsultingiem w zakresie ochrony środowiska.

  SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

  Komentowany akt prawny ma istotne znaczenie dla każdego wytwórcy i posiadacza odpadów, w tym szczególnie dla przedsiębiorców, którzy zajmują się gospodarką odpadami.

  Komentarz powinien cieszyć się więc głównie zainteresowaniem przedsiębiorców, ale także zainteresowaniem prawników praktyków: radców prawnych i adwokatów obsługujących przedsiębiorców oraz organów ochrony środowiska i organów inspekcji ochrony środowiska. Książka będzie także przydatna dla pracowników organów administracji samorządowej zajmujących się gospodarowaniem odpadami oraz osób zajmujących się profesjonalnie zarządzaniem nieruchomościami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint