ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Bożena Lenart
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  272
   
  PDF

  Z zatrudnieniem każdego pracownika wiąże się obowiązek realizacji jego uprawnień pracowniczych, a jednym z nich jest prawo do wypoczynku. Źródłem tego prawa jest sama Konstytucja RP - z jej art. 66 ust. 2 wynika, że pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Powszechnie obowiązujące przepisy dają pracownikom prawo także do innych rodzajów urlopów oraz szeregu różnych zwolnień od pracy, które nie są urlopami.

  W książce zostało wyjaśnionych wiele aspektów związanych z ustalaniem prawa i udzielaniem pracownikom różnego rodzaju urlopów oraz innych zwolnień od pracy. Zawarto w niej podpowiedzi dotyczące interpretacji przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw, a także rozporządzeń wykonawczych przewidujących urlopy i inne zwolnienia od pracy.

  Praktyczna interpretacja przepisów Kodeksu pracy oraz - w przedmiocie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, szkoleniowych, pracowników młodocianych a także zwolnień od pracy - ustaw o:

  • związkach zawodowych,
  • zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • gwarancjach wolności sumienia i wyznania

  wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

  Dzięki książce dowiesz się:

  • kto jest uprawniony do zwolnienia od pracy by szukać innej posady,
  • jakie są zasady urlopu szkoleniowego,
  • kiedy nie można zrzec się prawa do urlopu,
  • jak naliczać ekwiwalent urlopowy.

  Problemy, które rozwiążesz dzięki tej publikacji to:

  • przesunięcie urlopu na wniosek pracownika lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy,
  • obowiązek zwrotu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu,
  • wpływ nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego,
  • dopuszczalność wypłaty ekwiwalentu za urlop,
  • ubezpieczenie gwarantujące otrzymanie świadczenia za czas urlopu.

  Dzięki książce z łatwością obliczysz wymiar urlopu wypoczynkowego w:

  • przypadku zatrudnienia na pełny etat,
  • razie zatrudnienia na część etatu,
  • sytuacji zmiany wymiaru etatu,
  • pierwszym kalendarzowym roku pracy,
  • systemie równoważnego czasu pracy.

  Znajdziesz praktyczne porady na temat:

  • nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego,
  • wliczania okresów poprzedniego zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu,
  • ustalania urlopu w wymiarze proporcjonalnym,
  • podziału urlopu na części,
  • planowania urlopu,
  • urlopu w okresie wypowiedzenia,
  • wymogów formalnych urlopu na żądanie,
  • wynagrodzenia urlopowego,
  • udzielania urlopu bezpłatnego.

  Przejrzysty schemat prezentacji poszczególnych zagadnień pozwala na szybkie odnalezienie w publikacji poszukiwanych rozwiązań:

  • treść przepisu wraz z krótkim i rzeczowym komentarzem,
  • odwołania do orzecznictwa - wyroki i postanowienia sądów w omawianych kwestiach, stanowiska urzędowe,
  • rozwiązania "z życia wzięte" - praktyczne przykłady zaczerpnięte z wybranych pytań do specjalistów ds. kadrowych i pracodawców kierowanych do portalu EkspertBeck.pl.

  W publikacji znajdziesz ponad:

  • 40 przykładów zaczerpniętych z praktyki
  • 80 rozstrzygnięć sadów
  • 50 rozwiązanych problemów

  Wybrane akty prawne z publikacji:

  • rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
  • rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagradzania za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa o związkach zawodowych,
  • rozporządzenie w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy,
  • ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

  Wraz z książką otrzymasz dostęp online do stale aktualizowanych informacji na portalu EkspertBeck.pl, umożliwiających śledzenie nowości związanych z prawem pracy.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności