ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Wojciech Lachiewicz
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  588
   
  PDF

  Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór został poprzedzony komentarzem nawiązującym do wymaganych i możliwych treści tego rodzaju uchwały (zarządzenia) oraz do aktualnego orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych. Książka jest odpowiedzią na potrzeby samorządów związane z dostępem do wzorów formularzy i aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa finansów publicznych. Jest adresowana zarówno do służb finansowych organów samorządu terytorialnego, jak i do obsługi prawnej tych organów.

   

  Uchwały i zarządzenia prezentowane w tej książce dotyczą m.in.:

  • procedury budżetowej,
  • opracowywania, uchwalania, zmiany i wykonywania budżetu,
  • zaciągania zobowiązań powodujących dług publiczny,
  • opracowywania i zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  • udzielania dotacji z budżetu samorządu,
  • informacji półrocznej, zatwierdzania sprawozdań finansowych i udzielania absolutorium organowi wykonawczemu samorządu.

   

  W książce omawiamy również zagadnienia dotyczące funduszu sołeckiego, gospodarki odpadami komunalnymi, funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

   

  Niniejsza książka jest w zasadzie pierwszą tego typu publikacją opracowaną na potrzeby samorządu terytorialnego. Wzory aktów z trudnego obszaru tematycznego, jakim jest prawo finansów publicznych, zostały poprzedzone rzetelnymi komentarzami od autorów wywodzących się z praktyki finansowej. Publikacja stanowi cenną pomoc dla pracowników wydziałów i referatów finansowych oraz dla obsługi prawnej organów samorządu terytorialnego. Można ją także polecić studentom seminariów z tematyki finansów publicznych i prawa finansowego.

  dr hab. Krzysztof Surówka, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint