Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Symetria i asymetria ruchów w przygotowaniu techniczno-taktycznym i szybkościowo-siłowym piłkarzy nożnych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Symetria i asymetria ruchów w przygotowaniu techniczno-taktycznym i szybkościowo-siłowym piłkarzy nożnych

  Okładka książki Symetria i asymetria ruchów w przygotowaniu techniczno-taktycznym i szybkościowo-siłowym piłkarzy nożnych

  Okładka książki Symetria i asymetria ruchów w przygotowaniu techniczno-taktycznym i szybkościowo-siłowym piłkarzy nożnych

  Okładka książki Symetria i asymetria ruchów w przygotowaniu techniczno-taktycznym i szybkościowo-siłowym piłkarzy nożnych

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  144
   
  PDF

  Ebook

  46,20 zł 23%
  35,57 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Główny celem pracy było określenie poziomu asymetrii w  umiejętnościach technicznych
  i  zdolnościach kondycyjnych piłkarzy nożnych oraz ustalenie wpływu treningów o  zróżnicowanym udziale ćwiczeń doskonalących nogę wiodącą i  niewiodącą na uzewnętrznianie się symetrii-asymetrii ruchowej.
  Powyższy cel został sprecyzowany w  postaci n??astępujących, szczegółowych pytań badawczych:
  Jak przedstawia się asymetria wykonania strzałów na bramkę u  piłkarzy wysokiej klasy podczas walki sportowej i  czy w  związku z  tym doskonalenie kończyny niewiodącej jest ważne w  treningu piłkarskim?
  Jaka jest rzetelność i  trafność, opracowanych przez autora pracy, testów motorycznych,
  wykonywanych bez przeciwnika oraz małych giertestów 1  ×  1 (z  przeciwnikiem) przy ocenie umiejętności techniczno-taktycznych piłkarzy?
  Jak duża jest asymetria wykonania elementów techniczno-taktycznych w  małych grach-testach 1  ×  1?
  Jak duża jest asymetria w  poziomie zdolności siłowych i  mocy kończyn dolnych u  piłkarzy w  wieku 7-18 lat z  drużyn klubowych i  u  wysoko selekcjonowanych piłkarzy i  piłkarek nożnych z  reprezentacji Polski różnych kategorii wieku?
  Jak wysoki jest poziom asymetrii w umiejętnościach technicznych wysoko selekcjonowanych piłkarek nożnych oraz piłkarzy z  drużyn klubowych na różnych etapach zaawansowania?
  Jak zmienia się poziom umiejętności technicznych wysoko selekcjonowanych piłkarek nożnych na różnych etapach szkolenia w  przypadku nogi wiodącej i  niewiodącej i  czy zachodzące zmiany są podobne dla obu kończyn czy też różnią się znacząco?
  Jaki jest wpływ treningów o  zróżnicowanym udziale ćwiczeń doskonalących nogę wiodącą i  niewiodącą na poziom umiejętności technicznych piłkarzy i  uzewnętrznianie się symetrii-asymetrii ruchowej?

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności