ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Studia Iuridica, nr 90

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  250
   
  PDF
  Czytaj fragment

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  The issue is devoted to an interdisciplinary analysis of the many aspects of feminism in historical, anthropological, religious, legal, philosophical, political, educational, and sociological terms. The authors of the articles attempted to answer the following questions: How should women's domestic work be valued? Is Girl Scouting different from Boy Scouting? How to organise a feminist law clinic class? Can mobbing procedures aim at a potential reconciliation between perpetrator and victim? What is the contemporary significance of women's dress? Is the equality legacy of the French Revolution relevant in Syria today? Are figures of matriarchy present in the Old Testament? How does the law regulate marriage, motherhood and parenthood? How should the concept of gender be understood? Do the theories of evolutionism accurately explain the relationship between men and women? The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Numer poświęcony jest interdyscyplinarnej analizie wielu aspektów feminizmu w wymiarze historycznym, antropologicznym, religijnym, prawniczym, filozoficznym, politycznym, edukacyjnym, socjologicznym. Autorzy artykułów podjęli próby odpowiedzi na pytania: Jak należy wycenić pracę domową kobiet? Czy skauting dziewcząt różni się od skautingu chłopców? Jak zorganizować zajęcia z zakresu feministycznej kliniki prawa? Czy procedury związane z mobbingiem mogą zmierzać do potencjalnego pojednania sprawcy i ofiary? Jakie jest współczesne znaczenie kobiecego stroju? Czy równościowe dziedzictwo rewolucji francuskiej jest dziś istotne w Syrii? Czy w Starym Testamencie obecne są figury matriarchatu? Jak prawo reguluje małżeństwo, macierzyństwo i rodzicielstwo? Jak należy rozumieć pojęcie płci? Czy teorie ewolucjonizmu trafnie wyjaśniają relacje między kobietami i mężczyznami? Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Prof. dr hab. Tomasz Giaro (ORCID 0000-0002-5702-6135) - prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego, od 2009 roku profesor nauk prawnych, od 2016 roku dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, kierownik Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej. Dodatkowo odbył studia podyplomowe w Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile na Uniwersytecie w Camerino. W latach 1984-1985 stypendysta Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Bonn. W latach 1990-2006 pracownik Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem. Dodatkowo zatrudniony wówczas jako profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, na Wydziale Prawa Freie Universität Berlin oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Giessen. W latach 2002-2004 kierownik projektu ,,Modernizacja praw wschodnioeuropejskich od początku XIX wieku" w Max-Planck-Institut. W latach 2004-2006 kierownik międzynarodowego projektu ,,Kultura prawna nowoczesnej Europy Wschodniej" finansowanego przez Fundację Volkswagena. W latach 2007-2014 członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, w latach 2011-2014 zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 2015-2019 Przewodniczący Rady Programowej przy Stacji Naukowej PAN w Rzymie. W 2010 roku przeprowadził cykl 15 wykładów ,,European Legal Tradition" na Uniwersytecie Florydy (Gainesville) w USA. W roku 2011 otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych. Od 2013 roku redaktor naczelny czasopisma ,,Studia Iuridica".

  Wybrane bestsellery

  Tomasz Giaro, Dobrochna Bach-Golecka - pozostałe książki

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint