ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Status prawny twórców utworów filmowych

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  250
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Ebook

  40,12 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Czytaj fragment

  Film pojmowany bywa przede wszystkim jako fenomen artystyczny, dzieło
  sztuki, element kultury. Przez film są wyrażane emocje o bardzo różnym charakterze.
  Podobnie jak różne emocje są przedmiotem przekazu literackiego, prozatorskiego
  bądź poetyckiego. Oczywiście spełnia on różne cele: ma dostarczać rozrywki,
  bawić i śmieszyć, przekazywać wizję świata formułowaną przez jego twórców,
  przerażać, komentować, kreślić prognozy, oczekiwania, alternatywne wersje historii,
  zmuszać do refleksji. Film fabularny podejmuje analizę psychologiczną fikcyjnych
  bohaterów bądź stara się dociec motywów postępowania rzeczywistych
  uczestników różnych zdarzeń historycznych, uczyć, wychowywać bądź jedynie
  przekazywać informacje o florze, faunie, zjawiskach atmosferycznych bądź wypadkach
  politycznych. Film odgrywa także ważną rolę polityczną i propagandową, na
  zwracano wielokrotnie uwagę w literaturze. Może mieć w związku z tym charakter
  komercyjny bądź niekomercyjny. Służy jednak, jak rzadko który rodzaj sztuki,
  kształtowaniu świadomości politycznej, społecznej, narodowej i kulturowej. Jest
  doskonałym narzędziem agitacji, na co zwrócono już uwagę dość wcześnie. Jest
  więc film instrumentem polityki, ale przede wszystkim jest lub stara się być dziełem
  sztuki. W tej płaszczyźnie film stanowi pole zainteresowania filmoznawców,
  medioznawców, kulturoznawców, specjalistów z zakresu propagandy. Oczywiście
  może pełnić i pełni, niekiedy zresztą wyłącznie, funkcję reklamową, stając się tej
  sytuacji obiektem badań specjalistów, zajmujących się tą dziedziną.
  Zwracając uwagę na film jako dzieło sztuki oraz na jego złożone cele i zadania,
  zapomina się zwykle, że jest to także obiekt będący przedmiotem obrotu oraz dzieło
  podporządkowane prawu autorskiemu. W przeszłości nie zauważano jednak, że
  film jest bardzo specyficznym utworem, nie zawsze dostrzegano złożoność działań,
  w wyniku których powstaje i związanych z tym problemów, dotyczących praw
  twórców. Długi czas negowano istnienie prawa filmowego jako dyscypliny bądź
  subdyscypliny naukowej. W chwili obecnej w doktrynie niemieckiej, francuskiej,
  włoskiej i amerykańskiej nie ma w gruncie rzeczy wątpliwości co do tego, że

  wykształciła się nowa dyscyplina lub ewentualnie subdyscyplina naukowa – wyrosła
  z prawa autorskiego. W dużej mierze negowanie faktu, że prawo filmowe osiągnęło
  taki status jest efektem zaprzeczania, że prawo ochrony własności intelektualnej,
  a w jego ramach m.in. prawo autorskie – związane, czemu nie należy zaprzeczać,
  z prawem cywilnym, ale przecież nie tylko – stało się odrębną dyscypliną naukową.
  Z podobnymi kłopotami zmaga się prawo medyczne, którego istnienia jeszcze
  pięćdziesiąt lat temu w ogóle nie zauważano. Stwierdzając powyższe, trzeba zaważyć,
  że film jest przedmiotem regulacji nie tylko krajowych, ale i norm, które powstały
  i istnieją w obszarze powszechnego (uniwersalnego) prawa międzynarodowego
  publicznego oraz, co szczególnie ważne, praw regionalnych w odniesieniu do
  Europy – Rady Europy, Unii Europejskiej i w mniejszym stopniu OBWE. Mimo
  że istniejące w ramach tych systemów akty normatywne wydają się być względem
  siebie kompatybilne i wyrażają w nieco innych sformułowaniach w gruncie rzeczy
  podobne myśli, to godzi się zauważyć, że przepisy Unii Europejskiej w większym
  stopniu od pozostałych systemów zwracają uwagę na gospodarcze aspekty produkcji
  filmowych. System powszechnego (uniwersalnego) prawa, zwłaszcza stanowionego
  pod auspicjami UNESCO, dostrzega głównie aspekty wolnościowe, podobnie
  zresztą jak prawo Rady Europy.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint