ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Piotr Gołaszewski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  348
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę:

  • systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami,
  • wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych,
  • dopuszczalności poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów formalnych i fiskalnych związanych ze sporządzaniem oraz wnoszeniem tych środków.

  Książka obejmuje praktyczny komentarz do:

  • środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, takich jak: odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie, a także wnioski o uchylenie, zmianę, stwierdzenie nieważności lub wygaśnięcia decyzji bądź wznowienie postępowania administracyjnego,
  • środka zaskarżenia w postaci skargi do sądu administracyjnego,
  • środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, takich jak: skarga kasacyjna, zażalenie, sprzeciw od orzeczenia referendarza sądowego, skarga o wznowienie postępowania oraz skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.

  Publikację, ze względu na jej praktyczny charakter, uzupełniono o wzory omawianych w niej pism, a także propozycję kazusu odpowiadającego modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).

  Celem prezentowanej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi - w oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury - praktycznych aspektów sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

  Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi w pracy środkami zaskarżenia.

  Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Z uwagi na swój praktyczny charakter może być przydatna również dla sędziów i prokuratorów, a także dla pracowników administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint