ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

    SPIS TREŚCI [TABLE OF CONTENTS] Wprowadzenie [Introduction], s. 1118; Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne i regionalne [An overview of the strategic situation: Regional and global aspects], s. 1942. Obserwatorium bezpieczeństwa [The observatory of security] NATO 2015 na wyboistej drodze z Newport do Warszawy [NATO 2015: On a bumpy road from Newport to Warsaw], s. 4357; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony gra pozorów [Common Security and Defense Policy: Not all is as it seems], s. 5876; Lifting w oparach skandalu działalność Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r. [A few cosmetic changes and a scandal: The activities of the United Nations Security Council in 2015], s. 7794; Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w 2015 roku pod znakiem reżimu NPT [Arms control and disarmament in 2015 dominated by the NPT regime], s. 95119; Konflikty zbrojne w 2015 r. Rola ugrupowań dżihadystycznych i zewnętrznych interwencji w konfliktach Bliskiego Wschodu i Afryki [Armed conflicts in 2015. The role of jihadist groups and of external interventions in Middle Eastern and African conflicts], s. 120142; Bezpieczeństwo energetyczne w warunkach uwalniania amerykańskiej i irańskiej ropy oraz budowy unii energetycznej w Europie [The lifting of sactions on Iran, and the establishment of Europes energy union], s. 143168. Świat w Roczniku [The world in the Yearbook] Gospodarka światowa 2015. W obliczu nowych wyzwań strukturalnych [The world in the yearbook the world economy in 2015. Facing new structural challenges], s. 169181; Unia Europejska kryzys egzystencjalny [The European Union: An existential crisis ], s. 182202; Stany Zjednoczone podzielone i ostrożne mocarstwo [The United States: A divided and careful superpower], s. 203227; Rosja w kryzysie [Russia in crisis], s. 228244; Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy desinteressement Unii Europejskiej, desinteressement Rosji? [Eastern Europe and Southern Caucasus: Both the EU and Russia show their desinteressement?], s. 245263; Niemcy w opałach? [Germany in trouble?], s. 264270; Bliski Wschód: bankructwo pięknych nadziei [Middle East: The ruin of high hope], s. 271290; Gospodarka Chin między rynkiem a państwem autorytarnym [the Chinese economy between the market and the authoritarian state], s. 291303; Polityka zagraniczna Polski w roku wyborów [Polands foreign policy in the election year], s. 304322. Temat RS: Uchodźcy migracja terroryzm [The Yearbooks topic: Refugees migration terrorism] Konflikt syryjski tło polityczne i następstwa [The Syrian conflict: Political background and repercussions], s. 323335; Exodus z Syrii. Migranci i uchodźcy z Bliskiego Wschodu [The exodus from Syria. Migrants and refugees from the Middle East], s. 336356; Czy migracje położą kres UE? [Will the migrations bring about the collapse of the European Union?], s. 357368; Migracyjny szok czy migracyjna histeria? [A migration shock or a migration hysteria?], s. 369384; Kalifat epizod czy trwały element współczesnego terroryzmu? [The Caliphate: A short episode or a permanent fixture of contemporary terrorism?], s. 385394; Terroryzm stare i nowe dylematy [Terrorism: Old and new dilemmas], s. 395413; Wspólny europejski system azylowy i acquis wobec kryzysu migracyjnego w Europie [A common European asylum system and EUs acquis concerning the migration crisis in Europe], s. 414431; Humanitarian action in the migration crisis, s. 432440; Would an improvement in humanitarian action solve the migrant crisis?, s. 441452. Panorama Rocznika [The Yearbook panorama] Świat już bez dominacji USA: przegląd czasopism zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych [A world no longer under us domination: A review of foreign journals of security and strategic studies], s. 453465; Aneks: Państwa świata wybrane dane i wskaźniki [Appendix: States of the world selected data and indices], s. 466486; Kalendarium wydarzeń 2015 [Chronology of events 2015], s. 487502; Skorowidz [Index], s. 503510; Zespół Rocznika [The Yearbook team], s. 511520. W tomie publikują: Katharina Ahrens [s. 441450], Bolesław Balcerowicz [s. 120142], Agnieszka Bieńczyk-Missala [s. 304319], Paweł J. Borkowski [s. 182202], Michał Chorośnicki [s. 385394], Anna Dudek [s. 466486], Patrycja Grzebyk [sekretarz redakcji, s. 7794], Edward Haliżak [s. 169181; 291303], Aleksandra Jarczewska [s. 203227], Tytus Jaskułowski [s. 264270], Roman Kuźniar [s. 1140], Karolina Libront [s. 487502], Wiesław Lizak [s. 271290], Marek Madej [s. 4357; 5876], Marek Menkiszak [s. 228243], Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz [s. 369384], Stijn Postema [s. 432440], Sylvie Prokopowicz [s. 441450], Kamila Pronińska [s. 120142; 143166], Oskar Raczycki [s. 414431], Patrycja Sasnal [s. 336356], Andrzej Szeptycki [s. 245263], Marek Tabor [s. 95119], Marcin Terlikowski [s. 5876], Sebastian Wojciechowski [s. 395413], Anna Wojciuk [s. 453465], George Yacoub [s. 323335].

    Zamknij

    Wybierz metodę płatności

    Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint