ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  SPIS TREŚCI [TABLE OF CONTENTS] Wprowadzenie [Introduction], s. 1118; Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne i regionalne [An overview of the strategic situation: Regional and global aspects], s. 1942. Obserwatorium bezpieczeństwa [The observatory of security] NATO 2015 na wyboistej drodze z Newport do Warszawy [NATO 2015: On a bumpy road from Newport to Warsaw], s. 4357; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony gra pozorów [Common Security and Defense Policy: Not all is as it seems], s. 5876; Lifting w oparach skandalu działalność Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r. [A few cosmetic changes and a scandal: The activities of the United Nations Security Council in 2015], s. 7794; Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w 2015 roku pod znakiem reżimu NPT [Arms control and disarmament in 2015 dominated by the NPT regime], s. 95119; Konflikty zbrojne w 2015 r. Rola ugrupowań dżihadystycznych i zewnętrznych interwencji w konfliktach Bliskiego Wschodu i Afryki [Armed conflicts in 2015. The role of jihadist groups and of external interventions in Middle Eastern and African conflicts], s. 120142; Bezpieczeństwo energetyczne w warunkach uwalniania amerykańskiej i irańskiej ropy oraz budowy unii energetycznej w Europie [The lifting of sactions on Iran, and the establishment of Europes energy union], s. 143168. Świat w Roczniku [The world in the Yearbook] Gospodarka światowa 2015. W obliczu nowych wyzwań strukturalnych [The world in the yearbook the world economy in 2015. Facing new structural challenges], s. 169181; Unia Europejska kryzys egzystencjalny [The European Union: An existential crisis ], s. 182202; Stany Zjednoczone podzielone i ostrożne mocarstwo [The United States: A divided and careful superpower], s. 203227; Rosja w kryzysie [Russia in crisis], s. 228244; Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy desinteressement Unii Europejskiej, desinteressement Rosji? [Eastern Europe and Southern Caucasus: Both the EU and Russia show their desinteressement?], s. 245263; Niemcy w opałach? [Germany in trouble?], s. 264270; Bliski Wschód: bankructwo pięknych nadziei [Middle East: The ruin of high hope], s. 271290; Gospodarka Chin między rynkiem a państwem autorytarnym [the Chinese economy between the market and the authoritarian state], s. 291303; Polityka zagraniczna Polski w roku wyborów [Polands foreign policy in the election year], s. 304322. Temat RS: Uchodźcy migracja terroryzm [The Yearbooks topic: Refugees migration terrorism] Konflikt syryjski tło polityczne i następstwa [The Syrian conflict: Political background and repercussions], s. 323335; Exodus z Syrii. Migranci i uchodźcy z Bliskiego Wschodu [The exodus from Syria. Migrants and refugees from the Middle East], s. 336356; Czy migracje położą kres UE? [Will the migrations bring about the collapse of the European Union?], s. 357368; Migracyjny szok czy migracyjna histeria? [A migration shock or a migration hysteria?], s. 369384; Kalifat epizod czy trwały element współczesnego terroryzmu? [The Caliphate: A short episode or a permanent fixture of contemporary terrorism?], s. 385394; Terroryzm stare i nowe dylematy [Terrorism: Old and new dilemmas], s. 395413; Wspólny europejski system azylowy i acquis wobec kryzysu migracyjnego w Europie [A common European asylum system and EUs acquis concerning the migration crisis in Europe], s. 414431; Humanitarian action in the migration crisis, s. 432440; Would an improvement in humanitarian action solve the migrant crisis?, s. 441452. Panorama Rocznika [The Yearbook panorama] Świat już bez dominacji USA: przegląd czasopism zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych [A world no longer under us domination: A review of foreign journals of security and strategic studies], s. 453465; Aneks: Państwa świata wybrane dane i wskaźniki [Appendix: States of the world selected data and indices], s. 466486; Kalendarium wydarzeń 2015 [Chronology of events 2015], s. 487502; Skorowidz [Index], s. 503510; Zespół Rocznika [The Yearbook team], s. 511520. W tomie publikują: Katharina Ahrens [s. 441450], Bolesław Balcerowicz [s. 120142], Agnieszka Bieńczyk-Missala [s. 304319], Paweł J. Borkowski [s. 182202], Michał Chorośnicki [s. 385394], Anna Dudek [s. 466486], Patrycja Grzebyk [sekretarz redakcji, s. 7794], Edward Haliżak [s. 169181; 291303], Aleksandra Jarczewska [s. 203227], Tytus Jaskułowski [s. 264270], Roman Kuźniar [s. 1140], Karolina Libront [s. 487502], Wiesław Lizak [s. 271290], Marek Madej [s. 4357; 5876], Marek Menkiszak [s. 228243], Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz [s. 369384], Stijn Postema [s. 432440], Sylvie Prokopowicz [s. 441450], Kamila Pronińska [s. 120142; 143166], Oskar Raczycki [s. 414431], Patrycja Sasnal [s. 336356], Andrzej Szeptycki [s. 245263], Marek Tabor [s. 95119], Marcin Terlikowski [s. 5876], Sebastian Wojciechowski [s. 395413], Anna Wojciuk [s. 453465], George Yacoub [s. 323335].

  Wybrane bestsellery

  Andrzej Szeptycki, Roman Kuźniar, Edward Haliżak, George Yacoub, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Bolesław Balcerowicz, Tytus Jaskułowski, Marek Madej, Patrycja Grzebyk, Anna Wojciuk, Paweł J. Borkowski, Anna Dudek, Aleksandra Jarczewska, Wiesław Lizak, Marek Menkiszak, Kamila Pronińska, Marek Tabor, Marcin Terlikowski, Sebastian Wojciechowski, Karolina Libront, Patrycja Sasnal, Katharina Ahrens, Michał Chorośnicki, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, Stijn Postema, Sylvie Prokopowicz, Oskar Raczycki - pozostałe książki

  Pokaż wszystkich autorów »

  Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint