Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Psychologia Społeczna nr 3(26)/2013 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Psychologia Społeczna nr 3(26)/2013

  Okładka książki Psychologia Społeczna nr 3(26)/2013

  Okładka książki Psychologia Społeczna nr 3(26)/2013

  Okładka książki Psychologia Społeczna nr 3(26)/2013

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  120
   
  PDF

  Ebook

  13,00 zł 20%
  10,40 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Numer specjalny: BLIŻEJ EMOCJI [Special issue: CLOSER TO EMOTIONS]
  Redaktorzy tomu: Agata Błachnio i Aneta Przepiórka [Editors: Agata Błachnio and Aneta Przepiórka]

  W numerze [Contents]
  Agata Błachnio, Aneta Przepiórka: Coraz bliżej emocji. Słowo wstępne [Editorial: Closer to emotions], s. 247250;
  Kamil Imbir, Maria Jarymowicz: Dyfuzyjny wpływ emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) na formułowanie sądów [Diffusiveness of emotions (of automatic vs. reflective origin) as bases of judgments], s. 251261;
  Wojciech Błaszczak: Huśtawka emocjonalna: konsekwencje afektywne wzbudzania emocji o kontrastowych znakach [Emotional see-saw: Affective consequences of inducing emotions opposite in valence], s. 262276;
  Kuba Kryś, Bogdan Wojciszke: Analiza wybranych zmian w funkcjonowaniu społecznym osób rozbawionych [Analysis of selected changes in the social functioning of amused individuals], s. 277289;
  Dorota Jasielska, Maria Jarymowicz: Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szczęścia [Subjective meaning of reflective positive emotions and feeling of happiness], s. 290301;
  Barnaba Danieluk: Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie [How many selves is in the self-conscious emotions? Commitment of the self and shame, guilt and embarrassment], s. 302322;
  Łukasz Baka, Romuald Derbis: Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory emocje [ Emotions, job control and effects of job stressors on counterproductive work behaviors], s. 323 334;
  Aneta Przepiórka, Agata Błachnio: Analiza zależności między zachowaniami kierowców a samooceną i regulacją nastrojuThe exploration of the relationship between driving behavior, self-esteem and mood regulation], s. 335345;
  Maria Finogenow: Poczucie koherencji a satysfakcja z życia i dobrostan emocjonalny osób w wieku emerytalnym [Sense of coherence, life satisfaction and emotional well-being in retirement age], s. 346358.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności