ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Psychologia Społeczna nr 4(27)/2013 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Psychologia Społeczna nr 4(27)/2013

  Okładka książki Psychologia Społeczna nr 4(27)/2013

  Okładka książki Psychologia Społeczna nr 4(27)/2013

  Okładka książki Psychologia Społeczna nr 4(27)/2013

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  128
   
  PDF

  Ebook

  13,00 zł 20%
  10,40 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W numerze [Contents] Aleksandra Szymków, Michał Parzuchowski: Wspólnotowość ucieleśniona: wpływ aktywizacji cech wspólnotowych na odczuwanie temperatury [Communion embodied: The influence of communion priming on temperature estimates], s. 367379; Ryszard Makarowski, Joanna Kasprowicz: Poczucie zagrożenia pracowników organizacji humanitarnych w Afganistanie [Feeling of threat among humanitarian aid organization workers in Afghanistan], s. 380395; Joanna Różycka-Tran, Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Truong Thi Khanh Ha: Wartości osobiste i kulturowe w ujęciu Shaloma Schwartza w kulturze polskiej i wietnamskiej [Schwartz personal and cultural values in Polish and Vietnamese cultures], s. 396407; Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień: Społeczne piętno eurosieroctwa [Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień], s. 408421; Łukasz Baka: Relacje społeczne w pracy jako moderator zależności: wymagania w pracy zdrowie psychiczne i fizyczne nauczycieli [Social relations at work as a moderator of the effects of job demands on mental and physical health among teachers], s. 422434; Maria Kaźmierczak: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego [Perceived partners empathy as a determinant of satisfaction with a romantic relationship], s. 435448; Maria Jarymowicz, Kamila Dobrenko, Natalia Michalak: Złożoność standardów Ja a efektywność rozpoznawania treści utajonych słów o różnych komponentach afektywnych [The Self standards complexity and recognition of subliminally exposed words with diverse affective components], s. 448458; Agata Gąsiorowska: Skrócona wersja Skali postaw wobec pieniędzy (SPP-25). Dobór pozycji i walidacja narzędzia [Short version of Money Attitudes Questionnaire. Items selection and scale validation], s. 459478.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności