Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodawcy i płatnika składek (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Monika Krywańska
  Okładka książki/ebooka Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodawcy i płatnika składek

  Okładka książki Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodawcy i płatnika składek

  Okładka książki Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodawcy i płatnika składek

  Okładka książki Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodawcy i płatnika składek

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  27
   
  PDF
   Po uzyskaniu zgody na podnoszenie kwalifikacji pracownik ma prawo ubiegać się o urlop szkoleniowy albo zwolnienie na czas zajęć i dojazdu na nie (jeżeli podnosi kwalifikacje w formie, która uprawnia do takich świadczeń). Jeśli jednak pracodawca chce przyznać mu dodatkowe świadczenia i sfinansować np. czesne, noclegi lub podręczniki, powinien to ustalić w umowie. Może w niej także zobowiązać podwładnego do odpracowania kosztów tych dodatkowych świadczeń. Z publikacji dowiesz się, jakie są zasady zawierania z pracownikiem doszkalającym się odpowiednich umów. Można sprawdzić, jakie są zasady opodatkowania oraz oskładkowania świadczeń przysługujących pracownikom doszkalającym się i uczącym się.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności