ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Jacek Ignaczewski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  290
   
  PDF

  Komentarz zawiera omówienie przepisów art. 619-1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poświęconych pochodzeniu dziecka oraz władzy rodzicielskiej. Zmiany wprowadzone ustawą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, które zaczną obowiązywać 13.6.2009 r.:

  - zapewniają rodzicom swobodę wyboru nazwiska dziecka, zagwarantowano przy tym pełną równość matki i ojca, zarówno w związkach małżeńskich, jak i pozamałżeńskim,
  - wprowadzają nową instytucję "planu wychowawczego" negocjowanego przez rodziców
  i zatwierdzanego przez sąd,
  - całkowicie przemodelowują instytucję dobrowolnego ustalenia ojcostwa,
  - przewidują i szczegółowo regulują instytucję ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa, co dotychczas znajdowało się poza zasięgiem uwagi ustawodawcy,
  - uznają w zakresie ustalania pochodzenia dziecka zdobycze nauk przyrodniczych,
  - wprowadzają racjonalne partnerstwo rodziców i dzieci,
  - usuwają poważną lukę w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, dotyczącą uregulowania problematyki wzajemnych kontaktów rodziców i innych osób bliskich z dzieckiem.

  Jacek Ignaczewski - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, autor licznych publikacji z omawianego zakresu.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności