ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Zbigniew Banaszczyk
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  535
   
  PDF

  Opracowanie obejmuje zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z faktu wyrządzenia szkody niezgodnymi z prawem działaniami lub zaniechaniami, związanymi z wykonywaniem władzy publicznej, przypisanej określonym podmiotom stosunków cywilnoprawnych (Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym osobom prawnym, wykonującym tę władzę z mocy prawa). Temat został opracowany kompleksowo - Autor wyszedł poza ramy tradycyjnych źródeł prawa cywilnego i poddał analizie wszelkie przepisy, odnoszące się do tej problematyki.
  Publikacja zawiera rozbudowane uwagi historyczne, prześledzono wprowadzenie i rozwój instytucji w polskim prawie. Szczególną uwagę zwrócono na kolejne nowelizacje w obrębie tego reżimu, uwarunkowania i przyczyny ich wprowadzania.
  Kolejne części opracowania są poświęcone:
  o    deliktom legislacyjnym,
  o    deliktom orzeczniczym,
  o    odpowiedzialności za szkody wyrządzone zgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej
  - zagadnienia te odpowiadają treści art. 417 i n. KC.
  Omówiono również pozakodeksowe przypadki tej odpowiedzialności.

  Autor poruszył również kwestię odpowiedzialności za naruszenie prawa unijnego, a także omówił rozstrzyganie sporów w zakresie omawianej odpowiedzialności. W opracowaniu pomieszczono uwagi prawnoporównawcze.
  Omawiając poszczególne zagadnienia, Autor odwoływał się bardzo szeroko do orzecznictwa SN, jak również do poglądów doktryny. Nie mogło zabraknąć szczegółowych uwag de lege ferenda. Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie prezentowanej problematyki.
  Pozycja skierowana jest w sposób szczególny do organów administracji państwowej, sądów oraz radców prawnych, a także wszystkich poszkodowanych wykonywaniem władzy publicznej oraz ich pełnomocników

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint