ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Tomasz W. Grausz
  Okładka książki/ebooka Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa

  Okładka książki Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa

  Okładka książki Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa

  Okładka książki Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  25
   
  PDF
   Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Najczęściej stosowaną metodą szacowania ryzyka jest metoda matrycy ryzyka wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Częstotliwość jej stosowania wynika z łatwości. Innymi stosowanymi metodami są RISK-SCORE, PHA (Preliminary Hazard Analysis). Jednak bez względu na stosowaną metodę celem oceny ryzyka zawodowego jest: „„zidentyfikowanie występujących na stanowisku pracy zagrożeń, „„oszacowanie ryzyka wypadkowego związanego z tymi zagrożeniami oraz wielkości potencjalnych szkód, „„wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego, „„podjęcie działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zawodowego – zmiana w wyposażeniu i organizacji stanowiska pracy, zmiana technologii.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności