ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna. Ujęcie krótkookresowe. Symulacje komputerowe (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna. Ujęcie krótkookresowe. Symulacje komputerowe

  Okładka książki Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna. Ujęcie krótkookresowe. Symulacje komputerowe

  Okładka książki Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna. Ujęcie krótkookresowe. Symulacje komputerowe

  Okładka książki Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna. Ujęcie krótkookresowe. Symulacje komputerowe

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  220
   
  PDF

  Ebook

  64,90 zł 20%
  51,92 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  wiatowy kryzys finansowy lat 20072009 oraz towarzyszący mu kryzys gospodarczy wpłynęły na ożywienie dyskusji wokół sposobu prowadzenia polityki stabilizacyjnej przez państwa narodowe. Aktywność rządów wielu krajów w minimalizowaniu negatywnych skutków tych kryzysów, wywołała krytykę poglądów nurtu liberalnego, dominującego w teorii i praktyce polityki gospodarczej praktycznie od lat 70. XX wieku. Odżyła koncepcja powrotu do nurtu interwencjonistycznego polityki gospodarczej, nawiązującego do teorii keynesowskiej. W tym kontekście, opracowanie ma na celu zapoznanie czytelników z wielowymiarowymi aspektami modelu współczesnej makroekonomicznej polityki stabilizacyjnej. Dla zrozumienia złożoności uwarunkowań współczesnej polityki stabilizacyjnej zaproponowano niekonwencjonalną metodę, wynikającą z zastosowania makroekonomicznych modeli równowagi krótkookresowej w wersji komputerowej. W prezentowanych modelach przyjęto, że opisywane w nich współzależności występujące w gospodarce mają charakter liniowy, poddano też analizie te powiązania z zastosowaniem odpowiednich równań oraz w formie grafi cznej w ramach poszczególnych modeli. Zastosowane podejście umożliwia przedstawienie w przystępny sposób zarówno uwarunkowania, jak i alternatywne warianty polityki stabilizacyjnej, adekwatne wobec problemów wyrażonych w dwóch grupach modeli gospodarki: zamkniętej i otwartej oraz w kompleksowym modelu małej gospodarki otwartej. W publikacji omawiane problemy przedstawiono zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego, z zastosowaniem wersji komputerowych odpowiednich modeli gospodarki narodowej. Każdy rozdział kończy zestaw symulacji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel do samodzielnego przeanalizowania, pozwala to na praktyczną weryfi kację stopnia opanowania omawianych problemów.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint