ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Lingwistyka la inter

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  172
  Dostępne formaty:
  PDF
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Ebook (18,48 zł najniższa cena z 30 dni)

  19,60 zł (-1%)
  19,36 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  ( 18,48 zł najniższa cena z 30 dni)

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Zainteresowanie lingwistów wynikami badań z zakresu dziedzin nauk humanistycznych i przyrodniczych nie słabnie. Wzrosło wręcz w ostatnich latach między innymi na skutek nowych regulacji ministerialnych, dających możliwości bardziej elastycznej ewaluacji pracowników nauki i jednostek akademickich. Zainteresowanie to wynika jednak przede wszystkim z samego przedmiotu lingwistyki. Lingwiści, zajmując się własnościami językowymi i komunikacyjnymi człowieka, nie mogą pominąć systematycznego śledzenia wyników i metod badawczych przedstawicieli nawet tych dziedzin, które tylko w nieznacznym zakresie uwzględniają człowieka, jego genezę, naturę, cele czy też funkcje społeczne. Badania interdyscyplinarne, o jakie tutaj chodzi, są dla współczesnych lingwistów naturalne. Kompleksowe przedstawienie inicjatyw wynikających z tego typu badań w ramach jednej publikacji nie jest sprawą prostą. Prezentowana książka dotyczy przede wszystkim badań cieszących się we współczesnym dyskursie lingwistycznym pełną akceptacją. Nie brakuje w niej także nowatorskich refleksji odnoszących się do relacji rozpiętych na osi lingwistyka a inne dziedziny nauki. Z tymi relacjami mierzą się autorzy w zarysowanych przez siebie zakresach przedmiotowych. Tematyka podjęta przez autorów części monografii zbiorowej charakteryzuje się oryginalnością, nowatorskością i wielką aktualnością wynikającą z krytyczno-ewaluacyjnego oglądu rzeczywistości dyscyplinowej uprawiania lingwistyki, dlatego ujęcia tego tematu znakomicie oddają wieloaspektowość i problemowość istnienia tej dyscypliny w jej różnych odmianach funkcjonalnych. Na tle innych publikacji zaprezentowane analizy i interpretacje szczegółowe charakteryzuje dogłębność i trafność wniosków, konkluzji, spójność tematyzacji oraz szerokość ram problematyzujących, co tworzy w efekcie końcowym transparentny i rzeczywisty obraz perspektywy lingwistyki z jej pełną charakterystyką dyscyplinową, interdyscyplinową, a także transdyscyplinową. (Prof. zw. dr hab. Jerzy Żmudzki) Publikacja "Lingwistyka a la inter" nakreśla nowe perspektywy w refleksji metanaukowej dotyczącej lingwistyki i innych dyscyplin. [...] Każdy czytelnik zainteresowany zgłębianiem istoty relacji lingwistyki z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki, a także chcący poznać przyczyny, z których wynikają wielorakie powiązania językoznawstwa z innymi obszarami badawczymi współczesnej nauki, nie będzie rozczarowany lekturą tej pracy. (Prof. ucz. dr hab. Aldona Sopata) ********* Linguistics ? la inter. Status and prospects of interdisciplinary research The interest of linguists in research findings from various fields of humanities and natural sciences is not waning. It has increased in recent years, inter alia, as a result of new ministerial regulations providing opportunities for more flexible evaluation of researchers and academic units. However, this interest stems primarily from the subject of linguistics itself. Linguists, having as their subject the linguistic and communicative properties of humans, cannot do without systematically following the results and research methods applied by the representatives of even those disciplines that only marginally take into account human beings, their genesis, nature, goals, or social functions. The interdisciplinary research involved here is simply natural for contemporary linguists. It is not easy to comprehensively present the initiatives resulting from such research in a single publication. The content of this work deals primarily with research that enjoys full acceptance in contemporary linguistic discourse. It is also full of innovative reflections on a number of relationships conceivable between linguistics and other sciences. These relationships are dealt with by the authors in the subject areas they have outlined. ********* Dr hab. Małgorzata Guławska - adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka polonistyki na UMK w Toruniu oraz germanistyki i slawistyki na Uniwersytecie w Würzburgu w Niemczech. Interesuje się gramatyką i frazeologią porównawczą polsko-niemiecką oraz powiązaną z tymi zagadnieniami problematyką translatoryczną i leksykograficzną. Wśród publikacji na ten temat wyróżniają się 2 monografie: "Aspektualität im Deutschen und Polnischen" (München 2000) i "Somatische und emotionale Konzepte im in der deutschen und polnischen Phraseologie" (Frankfurt am Main 2013) oraz współautorstwo serii wydawniczej "Studia Phraseologica et Paroemiologica", wydawanej w Hamburgu od 2019 roku. W ostatnich opracowaniach podejmuje temat metaforyki zdrowia i choroby w dyskursie publicznym. Dr hab. Grzegorz Pawłowski - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Pracuje w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo; autor książek "Fachlexeme in Konstruktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit" (2017) oraz "Metafizyka poznania lingwistycznego" (2021); założyciel i przewodniczący interdyscyplinarnego Forum Semantycznego. Prowadzi badania w zakresie teorii języków, komunikacji (specjalistycznej), terminologii (muzyki i hymnografii bizantyjskiej), paleografii lingwistycznej, neumatyki bizantyjskiej i gregoriańskiej oraz metafizyki i epistemologii.

  Wybrane bestsellery

  Małgorzata Guławska, Grzegorz Pawłowski - pozostałe książki

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint