ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Andrzej Zieliński
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  641
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Stan prawny: październik 2013 r.

  Prezentowana książka stanowi omówienie ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, poszerzone w niniejszym, 8. wydaniu o komentarz dotyczący kosztów procesu (art. 98-124 KPC). Przepisy te mają kluczowe znaczenie m. in. w realizowaniu przez obywateli prawa do sądu, zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

  W pozycji omówiono m.in:

  • zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych,
  • zasady ich zwrotu,
  • wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych,
  • wydatki (należności biegłych, świadków, tłumaczy i stron postępowania),
  • zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

  Kolejne, ósme wydanie komentarza, obok najnowszego orzecznictwa i literatury zawiera zmiany wprowadzone m.in.:

  • art. 2 ustawy z 8.7.2010r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1016) - dodającym art. 96a,
  • art. 10 ustawy z 24.9.2010r. (Dz. U. Nr 197, poz. 1307) - zmieniającym art. 96,
  • art. 4 ustawy z 1.4.2011r. (Dz. U. Nr 92, poz. 531) - zmieniającym art. 104a,
  • art. 194 ustawy z 9.6.2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - ponownie zmieniajacym art. 96,
  • art. 8 ustawy z 16.9.2011r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1431) - zmieniającym tytuł i treść Tytułu V - Wykonanie orzeczeń w zakresie należności sądowych,
  • art. 9 ustawy z 31.8.2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1101) - wprowadzającym zmiany w należnościach świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym,
  • wyr. TK z 7.3.2013r. - uznającym art. 79 ust. 1 lit. 1f. za niezgodny z Konstytucją RP.

  Związkowe akty prawne, dotychczas zamieszczane w części C, dla wygody Czytelników udostępniono tym razem za pomocą karty-zdrapki. Pozwala to mieć stały, elektroniczny  dostęp do 44 ustaw i rozporządzeń w SIP Legalis, zawsze w najnowszej, aktualizowanej wersji.

  Komentarz  stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint