ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Flisek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  709
   
  PDF

  Stan prawny: styczeń 2014 r.

  EDYCJA SĄDOWA zawiera:

  • Kodeks spółek handlowych
  • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Ustawa - przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
  • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
  • Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  • Prawo własności przemysłowej
  • Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg)
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001)
  • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG)
  • Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności