ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1902
   
  PDF

  Tom V obejmuje, oprócz szczegółowego przedstawienia problematyki odpowiedzialności karnej w spółkach handlowych, komentarz do przepisów:

  • Kodeksu cywilnego regulujących zagadnienia prokury i firmy,
  • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego oraz
  • rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).

  W dziele uwzględniono, w stosunku do poprzedniego wydania, ostatnie zmiany do wymienionych aktów prawnych, a także nowe poglądy w doktrynie i judykaturze.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności