ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks spółek handlowych. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1943
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych - ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne.

  Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny, zarówno starszych, jak i tych najnowszych.

  Drugie wydanie zawiera szczegółowe omówienie wszystkich nowelizacji, które zostały opublikowane od wydania pierwszego z 2011 r. do chwili obecnej, m.in.:

  • ustawy z 16.9.2011 r., która ma na celu implementację przepisów dyrektywy 2007/36/WE o wykonywaniu niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym;
  • ustawy z 19.8.2011 r., która liberalizuje obowiązki związane z procedurami łączeniowymi i podziałowymi spółek;
  • ustawy z 9.6.2011 r., która uchyla art. 585 nakładający karę ograniczenia wolności, pozbawienia wolności lub grzywnę na osoby biorące udział w tworzeniu spółki handlowej, członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów, którzy działają na szkodę spółki;
  • ustawy z 15.4.2011 r., która zwalnia spółkę kapitałową z obowiązku odbywania zwyczajnego zgromadzenia wspólników (zwyczajnego walnego zgromadzenia) za pełen rok obrotowy zawieszenia działalności gospodarczej;
  • ustawy z 1.4.2011 r., która ułatwia i znacząco przyspiesza zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także upraszcza związaną z tym procedurę;
  • ustawy z 25.3.2011 r., która  ma na celu wprowadzenie możliwości przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w inną formę organizacyjną, przy zachowaniu wszelkich przywilejów, praw i obowiązków, które przysługiwały uprzednio przedsiębiorcy przekształconemu.

  Komentarz zawiera propozycje rozwiązania konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek oraz zajmujące się konkretnymi sprawami z zakresu prawa handlowego.

  Publikacja jest doskonałym narzędziem pracy dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich, a także studentów prawa oraz przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności