ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 13 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autorzy:
  Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  947
   
  PDF

  Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych.

  W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem - zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego.

  Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

  • postępowanie przed organami administracyjnymi,
  • postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
  • wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
  • opłaty i koszty postępowania,
  • przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
  • udziału prokuratora w postępowaniu.

  Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in.:

  • ustawy z 23.11.2012 r., która dostosowuje KPA do nowej ustawy Prawo pocztowe; zgodnie z nowelą organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, zaś  operator pocztowy ma obowiązek przechowywać pisma przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej; zmiana weszła w życie 1.1.2013 r.
  • ustawy z 31.8.2012 r., zgodnie z którą osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszty podróży i inne należności ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona bez swojej winy została błędnie wezwana do stawienia się; zmiana weszła w życie 5.11.2012 r.

  Ponadto komentarz zawiera omówienie dwóch projektów ustaw nowelizujących KPA. Pierwszy dotyczy dalszej informatyzacji i cyfryzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Druk sejmowy Nr 1637), natomiast zgodnie z drugim, jednostka samorządu terytorialnego spełniająca warunki określone w art. 28 pozostaje stroną postępowania nawet wówczas, gdy organem orzekającym w tym postępowaniu jest organ tej jednostki, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (Druk sejmowy Nr 1699).

  Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, ponadto studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiającym sprawy w urzędach.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint