ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088. Tom II (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1357
   
  PDF

  Kodeks cywilny. Komentarz do tomu II - obejmujący wyjaśnienia do art. 450-1088 - prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury.

  Szóste wydanie uwzględnia dziesięć zmian Kodeksu cywilnego od poprzedniego wydania Komentarza. Obecne wydanie komentarza zawiera omówienie zmian dotyczących m.in.:

  - umowy o roboty budowlane przez wprowadzenie instytucji zabezpieczenia - gwarancji zapłaty, która zabezpiecza wierzytelności wykonawcy do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy;

  - umowy najmu, a w niej: uregulowanie zabezpieczające interesy przedsiębiorców, zgodnie z którym najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż 30 lat poczytuje się za zawarty na czas nieograniczony; oraz uregulowanie dotyczące małżonków, zgodnie z którym są oni najemcami bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe;

  - umowy ubezpieczenia - zgodnie z nowymi uregulowaniami ogólne warunki ubezpieczenia objęte zostały zakresem ogólnego pojęcia "wzorca umowy" , a także wzmocniono sytuację ubezpieczającego w odniesieniu do: wypowiadania umów ubezpieczenia zawartych na czas określony oraz m.in. nałożono na ubezpieczyciela obowiązek przedstawienia ubezpieczającemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy różnic między treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Najdalej idące zmiany dotyczą zaś prawa spadkowego: znowelizowano bowiem przepisy regulujące dziedziczenie ustawowe, powiększając krąg spadkobierców. Istotne znaczenie praktyczne ma także wprowadzenie nowej instytucji - aktów poświadczenia dziedziczenia. Akt taki jest wpisywany przez notariusza do rejestru utworzonego przez Krajową Radę Notarialną.

  Komentarz zawiera również omówienie najnowszych zmian wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy kauzalności umowy przenoszącej własność nieruchomości, a głównie ułatwienia obrotu prawnego i uniknięcia komplikacji związanych z dziedziczeniem dowolnie wybranych przez strony składników majątkowych, a także zmiany konstrukcji prawnej darowizny na wypadek śmierci przez wyłączenie tej instytucji z dziedziny prawa spadkowego oraz nowe piśmiennictwo i orzecznictwo.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint