ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Szwęch
  Okładka książki/ebooka Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

  Okładka książki Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

  Okładka książki Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

  Okładka książki Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

  Wydawnictwo:
  Infor PL
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  20
   
  PDF
  Podstawą funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych jest majątek. Jego posiadanie stanowi niezbędny warunek realizacji celów i zadań statutowych. Zasady gospodarowania majątkiem w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych wynikają z uregulowań wewnętrznych kierownika jednostki, wydanych na podstawie art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych. Z przepisów tych wynika, że kierownik jednostki jest odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, która sprowadza się m.in. do ochrony zasobów oraz ich właściwego wykorzystania.  Jedną z podstawowych form kontroli nad majątkiem publicznym, stanowiącym własność jednostek sektora finansów publicznych, jest inwentaryzacja. Jednostki te na podstawie art. 40 ustawy o finansach publicznych mają obowiązek prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad ewidencji aktywów i pasywów, wynikających z rozporządzeń, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont  Równie istotne kwestie w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych stanowią zagadnienia regulujące zasady odpowiedzialności, które można przypisać pracownikom z tytułu powierzenia im mienia jednostki. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownikowi można powierzyć z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności oraz narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze  Podsumowując, treść instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie powinna być ukształtowana tak, aby była zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz naturą regulowanego stosunku pracy.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności