Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Fresk pompejański (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Fresk pompejański

  Okładka książki Fresk pompejański

  Okładka książki Fresk pompejański

  Okładka książki Fresk pompejański

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  3
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Fresk pom­pe­jań­ski Zie­lo­ne, won­ne ga­je roz­sia­dły się wko­ło,  Po uro­czych pa­gór­kach zbie­ga­jąc w do­li­ny;  Gdzie­nie­gdzie dąb lub kasz­tan pod­no­si swe czo­ło,  Po nad drob­niej­sze mir­ty, lau­ry i ja­śmi­ny.  Ła­god­nie plusz­czą źró­dła skry­te gdzieś w zie­le­ni,  I z me­lo­dyj­nym szme­rem z skał ście­ka­ją da­lej,  Sre­brzy­stym wę­żem mi­gną wśród ło­mu ka­mie­ni  I pod skle­pie­niem dę­bów w ci­chej pły­ną fa­li.    W po­wie­trzu peł­no wo­ni, cie­pła, barw i bla­sku,  I błę­kit prze­siąk­nię­ty tem świa­tłem go­rą­cem,  Zda się lśnić ni­by pył­kiem zło­ci­ste­go pia­sku,  I tę­czo­wych iskie­rek po­ły­skać ty­sią­cem.  W tem cie­płem oświe­tle­niu ży­wa drzew zie­lo­ność  Przyj­mu­jąc po­łysk zło­ty na szma­rag­dy swo­je,  Har­mo­nij­nie w błę­kit­ną spły­wa nie­skoń­czo­ność.  Ga­je, bło­nia i wzgó­rza, i przej­rzy­ste zdro­je,  Peł­ne uśmie­chu szczę­ścia i roz­ko­szy dresz­czu,  Wdzię­czą się jak Da­nae w zło­tym bó­stwa desz­czu. [...]

  Adam Asnyk
  Ur. 11 listopada 1838 r. w Kaliszu Zm. 2 sierpnia 1897 r. w Krakowie Najważniejsze dzieła: Pijąc Falerno, Piosnka pijacka, Między nami nic nie było, Gdybym był młodszy, Jednego serca..., Nad głębiami (cykl sonetów), Daremne żale, Do młodych Poeta, epigon romantyzmu tworzący w epoce pozytywizmu i Młodej Polski, autor dramatów i opowiadań. Syn powstańca 1831 r., zesłańca. Podejmował różne kierunki studiów (rolnicze, medyczne, nauki społeczne), prowadząc działalność spiskową. Był więziony w Cytadeli (1860). W powstaniu styczniowym zaangażowany po stronie ?czerwonych?, był członkiem rządu wrześniowego. Po upadku zrywu uzyskał stopień dra filozofii w Heidelbergu (1866), zaczął wydawać pierwsze utwory w prasie lwowskiej (1864-65). W 1870 r. osiadł w Krakowie, brał czynny udział w życiu samorządowym, był posłem na Sejm Krajowy z ramienia demokratów (1889). Amator Tatr, wiele podróżował (Włochy, Tunezja, Algieria, Cejlon, Indie). Pochowany na Skałce.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności