Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Bezimiennemu (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Bezimiennemu

  Okładka książki Bezimiennemu

  Okładka książki Bezimiennemu

  Okładka książki Bezimiennemu

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  3
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Bez­i­mien­ne­mu Gdy jesz­cze go­ścił na zie­mi,  Źle mu w go­ści­nie tej by­ło,  Miał ser­ca, ser­ca za wie­le,  I to go wła­śnie zgu­bi­ło.    Był jak ta har­fa eol­ska,  Co drży za każ­dym po­wie­wem,  Mio­ta­ny na wszyst­kie stro­ny  Mi­ło­ścią, bo­lem i gnie­wem.    Grec­kie­go pięk­na ko­cha­nek,  Czci­ciel po­tę­gi i czy­nu,  Ma­rzył o du­chach nie­złom­nych  I szu­kał lu­dzi wśród gmi­nu.    I brat­nie po­da­wał dło­nie,  I wie­rzył, że pój­dą ra­zem  Zbra­ta­ni wiel­ko­ścią ce­lu,  Spo­je­ni krwią i że­la­zem.    Anio­ła wi­dział w ko­bie­cie,  Lecz ta mu ser­ce roz­dar­ła,  A bra­cia? ci go za­wie­dli,  Więc mi­łość ziem­ska umar­ła.    Kraj swój mi­ło­wał ro­dzin­ny  Tę­sk­nem uczu­ciem sie­ro­ty,  I wie­rzył w zwy­cię­stwo du­cha,  W try­umf wol­no­ści i cno­ty;    Wie­rzył, że na­ród szla­chet­ny  Nie gi­nie i nie umie­ra,  Że znaj­dzie w każ­dym swym sy­nu  Mści­cie­la i bo­ha­te­ra.    Więc kie­dy uj­rzał na­resz­cie  Roz­wia­ne naj­święt­sze ma­ry,  Strasz­ne­go roz­bi­cia świa­dek  Ostat­niej po­zbył się wia­ry;    A cho­ciaż uszedł przed wro­giem,  Nie uszedł po­twa­rzy cio­su,  I nie miał z kim się po­dzie­lić  Go­ry­czą swo­je­go lo­su. [...]

  Adam Asnyk
  Ur. 11 listopada 1838 r. w Kaliszu Zm. 2 sierpnia 1897 r. w Krakowie Najważniejsze dzieła: Pijąc Falerno, Piosnka pijacka, Między nami nic nie było, Gdybym był młodszy, Jednego serca..., Nad głębiami (cykl sonetów), Daremne żale, Do młodych Poeta, epigon romantyzmu tworzący w epoce pozytywizmu i Młodej Polski, autor dramatów i opowiadań. Syn powstańca 1831 r., zesłańca. Podejmował różne kierunki studiów (rolnicze, medyczne, nauki społeczne), prowadząc działalność spiskową. Był więziony w Cytadeli (1860). W powstaniu styczniowym zaangażowany po stronie ?czerwonych?, był członkiem rządu wrześniowego. Po upadku zrywu uzyskał stopień dra filozofii w Heidelbergu (1866), zaczął wydawać pierwsze utwory w prasie lwowskiej (1864-65). W 1870 r. osiadł w Krakowie, brał czynny udział w życiu samorządowym, był posłem na Sejm Krajowy z ramienia demokratów (1889). Amator Tatr, wiele podróżował (Włochy, Tunezja, Algieria, Cejlon, Indie). Pochowany na Skałce.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności