ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  903
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Prezentowana publikacja stanowi komentarz do Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17.12.1998 r. oraz Ustawy o emeryturach pomostowych z 19.12.2008 r. Zawiera kompleksowe omówienie wszystkich przepisów ustaw, wzbogacone dodatkowo poglądami doktryny oraz najistotniejszym orzecznictwem sądowym.

  Publikacja została opracowana przez grono wybitnych autorów praktyków - Sędziów i asystentów Sędziów Sądu Najwyższego, autorów bardzo poczytnych komentarzy do Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (pod redakcją B. Gudowskiej i J. Strusińskiej-Żukowskiej) oraz Społecznych ubezpieczeni wypadkowych i chorobowych (pod redakcją M. Gersdorf i B. Gudowskiej).

  Jest to opracowanie, w którym po raz pierwszy:

  • przez pryzmat regulacji krajowych zostały poruszone podstawowe zagadnienia związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kontekście uprawnień emerytalno-rentowych
  • omówiono wszystkie przepisy ustawy o emeryturach pomostowych
  • odniesiono się do nowych uregulowań w zakresie wieku emerytalnego tzw. "67"
  • skomentowano zasady wypłaty emerytury w związku z koniecznością rozwiązania umowy o pracę.

  Niniejszy komentarz stanowi dla Czytelnika kompendium wiedzy z zakresu emerytur i rent z FUS oraz, ze względu na częste zmiany ustawodawcze  i niełatwą interpretację  nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu praktycznych problemów.

  W komentarzu zostały omówione szczegółowe zagadnienia dotyczące:

  • warunków nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
  • zasady ustalania wysokości świadczeń
  • zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń

  Ponadto, uwzględniono obowiązujące od 1.1.2013 r. zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wieku emerytalnego dla kobiet urodzonych w okresie do dnia 31.12.1952 r. (60 lat) i po dniu 30.9.1973 r. (67 lat) i dla mężczyzn urodzonych w okresie od 1.1.1949 r. do 3.3.1949 r. (co najmniej 65 lat i 5 miesięcy) i po dniu 30 września 1953 r. (67 lat)..

  Skierowany jest on  przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może być jednak przydatny także pracodawcom oraz samym ubezpieczonym czy też członkom ich rodzin.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności