ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Egzaminy. Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka. Tom 1 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Flisek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  692
   
  PDF

  Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki.

  Stan prawny: 6 maja 2013 r.

  Tom I:

  • Kodeks karny
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks karny skarbowy
  • Kodeks cywilny
  • Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Prawo wekslowe
  • Prawo spółdzielcze
  • Ustawa o własności lokali
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  • Ustawa o zastwie rejestrowym i rejestrze zastwów
  • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia spraw przed wszczęciem takiego postępowania
  • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
  • Uchwała Nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie "Regulaminu wykonywania zawodów adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach"

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint