ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Dlaczego w Polsce jest niewiele spraw karnych dotyczących pracy przymusowej?

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  86
  Dostępne formaty:
  PDF
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Raport na temat niewielkiej liczby spraw karnych dotyczących pracy przymusowej w Polsce, przygotowany w ramach projektu CAPE (Competence Building, Assistance Provision and Prosecution of Labour Exploitation Cases in the Baltic Sea Region), realizowanego przez Radę Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States). Jest to raport wstępny, który przynosi odpowiedź na pytanie postawione przez zleceniodawcę i zwraca uwagę na wiele słabości polskiego systemu zwalczania pracy przymusowej. Opracowanie powstało przy współpracy kluczowych instytucji odpowiedzialnych za eliminowanie handlu ludźmi w Polsce. Publikacja zawiera omówienie wyników badań dokumentów oficjalnych, wybranych wyroków sądowych, około 400 artykułów prasowych oraz 25 wywiadów, a także raport z badań opinii publicznej. Ujmuje stan prawny i faktyczny na dzień 31 grudnia 2020 roku. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). [...] temat podjęty w [tej publikacji] jest szalenie ważny, a wojna w Ukrainie może sprawić, iż problem stanie się szczególnie aktualny w najbliższej przyszłości. Również [...] wynikające z niej wnioski przekonują, że Polskę czeka jeszcze wiele wysiłku, aby urealnić walkę z pracą przymusową [...]. [Praca] może znaleźć czytelników wśród studentów, ale też doktorantów i zaawansowanych naukowców [...]; jest niezwykle oryginalnym dziełem, które punktuje słabości polskiego systemu. (Z recenzji dr hab. Olgi Sitarz, prof. UŚ) ********* Why are there so few forced labour cases in Poland? The report on the low number of forced labour cases in Poland, implemented by the Council of the Baltic Sea States within the CAPE Project (Competence Building, Assistance Provision and Prosecution of Labour Exploitation Cases in the Baltic Sea Region). It is a preliminary report, which answers the question put by the commissioning party and draws attention to numerous weaknesses of the Polish system counteracting labour exploitation. The study was conducted in collaboration with key institutions responsible for eliminating human trafficking in Poland. The publication discusses the results of the examination of official documents, selected court rulings, about 400 press articles, 25 interviews and the public opinion survey report. It recognizes the legal and factual situation as of 31 December 2020. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ********* Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik (ORCID 0000-0002-1921-1073) - profesor nauk prawnych i kryminologii, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, twórca i kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW, autor ponad 120 publikacji naukowych z zakresu kryminologii, handlu ludźmi, praw człowieka oraz więziennictwa, ekspert Komisji Europejskiej, ONZ, OBWE i Rady Europy w dziedzinie praw człowieka i handlu ludźmi, b. członek Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ; był stypendystą wielu uniwersytetów zagranicznych w USA, Wielkiej Brytanii, Argentynie, w tym Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Harvarda.

  Wybrane bestsellery

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint