ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Bezskuteczność czynności prawnej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Maciej Gutowski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  486
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Ebook

  179,00 zł

  Powiadom mnie, gdy książka będzie dostępna

  Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

  Przenieś na półkę

  Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.

  Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Autor wskazuje w nim typologie wadliwości oraz wyróżnia czynności prawne bezskuteczne, wadliwe, wzruszalne i nieważne.

  Kolejny, II rozdział poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została:

  • instytucja skargi paulińskiej, ze wskazaniem na przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych oraz wynikające z tego konsekwencje prawne i faktyczne,
  • zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC (ius ad rem),
  • bezskuteczność umowy dożywocia, a także
  • bezskuteczność w Prawie upadłościowym i naprawczym.

  Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej, analizowanej na gruncie KC i KSH, ze szczególnym uwzględnieniem czynności dokonanych bez zgody przedstawiciela ustawowego lub dokonanych przez rzekomego pełnomocnika.

  Bezskuteczność sensu stricto jest tematem przewodnim IV rozdziału prezentowanej publikacji. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.:

  • w zakresie prawa pierwokupu,
  • przyrzeczenia publicznego,
  • rękojmi,
  • klauzul abuzywnych.

  Kolejny rozdział stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności, mechanizmem jej uruchomienia, problematyką zbiegu roszczeń oraz nad problemami wyłaniającymi się na styku płaszczyzn: materialnoprawnej i procesowej. W rozdziale tym przedstawiono także katalog roszczeń związanych z bezskutecznością.

  W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych oraz zagadnienia konwersji i konwalidacji czynności bezskutecznych.

  Rozdział VII zawiera podsumowanie wywodów zawartych w publikacji oraz wnioski de lege ferenda.

  Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki bezskuteczności czynności prawnych, dlatego też stanowi pozycję przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności