ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Au croisement des cultures, des discours et des langues. Cent ans détudes romanes a lUniversité de Varsovie (19192019). Tome II

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  267
  Dostępne formaty:
  PDF
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Le présent ouvrage Au croisement des cultures, des discours et des langues. Cent ans d'études romanes ? l'Université de Varsovie donne suite au colloque international qui s'est tenu du 17 au 19 octobre 2019 ? l'Institut d'études romanes et qui a été l'un des événements organisés ? l'occasion du centi?me anniversaire de la fondation des études françaises et romanes ? l'Université de Varsovie. Il réunit les articles de chercheuses et chercheurs de la francophonie mondiale qui s'articulent autour de trois axes: études littéraires, études linguistiques et études en didactique des langues étrang?res. Dans son second volume sont rassemblées les études portant sur la linguistique, la traductologie et la didactique du français langue étrang?re. Deux sous-parties ont été distinguées pour chacun de ces domaines: en linguistique, ce sont <> et <> et, respectivement, en didactique du français langue étrang?re: <> suivi du <>. ********* Na skrzyżowaniu kultur, dyskursów i języków. W stulecie romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim (1919-2019). Tom II: Językoznawstwo i dydaktyka języka francuskiego jako obcego Teksty polskich, francuskich i frankofońskich badaczy koncentrują się wokół trzech obszarów badań: literaturoznawczych, językoznawczych i glottodydaktycznych. Tom zawiera artykuły z zakresu językoznawstwa, przekładu i glottodydaktyki, ich autorzy zajmują się ewolucją języka francuskiego i innych języków romańskich - zmianom ortograficznym i leksykalno-semantycznym w różnych okresach rozwoju języka, a także językoznawstwa kontrastywnego - analizom porównawczym struktur lub wybranych części mowy języka francuskiego z ich odpowiednikami w języku włoskim, polskim i arabskim) oraz glottodydaktyki (m.in. nauczania i uczenia się języka francuskiego jako obcego w kontekście akademickim, rozwijania różnorodnych kompetencji u uczących się, wykorzystania innowacyjnych praktyk nauczania). Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* At the Crossroads of Cultures, Discourses and Languages. The 100th Anniversary of Romance Studies at the University of Warsaw (1919-2019). Volume One: Literary Studies The book is part of celebrations of the 100th anniversary of the Institute of Romance Studies and its scientific and didactic activity in the field of French and Romance studies. The articles concern French literature, as well as the literature of Belgium, Switzerland and Quebec and cover the period from the 17th to the 21st century. The authors analyse major novels, short stories, essays, dramas as well as selected epistolography and reportage, they indicate the places where literature meets painting and photography meets cinema. The volume offers a wide selection of critical discourses such as: history, history of ideas, narratology, genology, intermediality, post-colonial studies, geocriticism, ecocriticism, which dominate francophone literary research. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Dr hab. Małgorzata Izert (ORCID 0000-0002-0212-3966) - od 2017 roku kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiego w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się semantyką i morfologią leksykalną, frazeologią, językoznawstwem korpusowym. Od kilkunastu lat pracuje nad zagadnieniem intensyfikacji i kwantyfikacji. Dr Monika Kostro (ORCID 0000-0002-9126-2086) - starszy wykładowca w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2005 roku doktor w zakresie socjologii. Zajmuje się socjolingwistyką interakcji i analizą dyskursu. Prowadzi badania nad formami adresatywnymi w interakcjach między politykami, reprezentacjami płci i polityki w dyskursie politycznym i medialnym, sposobami kreowania dyskursywnego wizerunku polityka oraz jego funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając (ORCID 0000-0003-4903-0852) - profesor UW, pracuje w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w metodyce nauczania języków obcych. Prowadzi badania nad glottodydaktyką w ujęciu teoretycznym, badawczym i praktycznym. Dr hab. Krystyna Szymankiewicz (ORCID 0000-0002-8598-3418) - adiunkt w w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinie glottodydaktyki, która obejmuje takie zagadnienia jak: procesy komunikacyjne w nauczaniu języka obcego, strategiczne podejście do uczenia się i nauczania języków, rozwijanie kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej, a także refleksyjne kształcenie nauczycieli języków obcych.

  Wybrane bestsellery

  Małgorzata Izert, Jolanta Sujecka-Zając, Monika Kostro, Krystyna Szymankiewicz - pozostałe książki

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint