ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ebook (48,00 zł najniższa cena z 30 dni)

  60,00 zł (-20%)
  48,00 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  ( 48,00 zł najniższa cena z 30 dni)

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W numerze [Contenst] Irena Rzeplińska: Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Polsce [Preventing the Perpetration of Criminal Offences by Foreign Nationals Residing in Poland], doi 10.7420/AK2016A, s. 514; Konrad Buczkowski: Koncepcja kryminalizacji migracji a przepisy Ustawy o działaniach antyterrorystycznych [The Concept of Criminalizing Migration vs. the Provisions of the Anti-Terrorist Operations Act], doi 10.7420/AK2016B, s. 1528; Sebastian Wojciechowski: Zagrożenie terroryzmem w XXI wieku analiza wybranych determinantów [Terrorist Threats in the Twenty-first Century: Selected Factors], doi 10.7420/AK2016C, s. 2960; Maria Rychlik, Paulina Wiktorska: Polityka karna wobec cudzoziemców przebywających w Polsce [Penal Policy Toward Foreign Nationals Residing in Poland], doi 10.7420/AK2016D, s. 6192; Magdalena Perkowska: Analiza systemu zapobiegania i zwalczania przestępczości granicznej [Review of the Border Crime Prevention and Combating System], doi 10.7420/AK2016E, s. 93112; Katarzyna Laskowska, Magdalena Perkowska: Dobre praktyki Francji i Rosji w zakresie zwalczania przestępczości granicznej oraz zorganizowanej z udziałem cudzoziemców [Good Practices in France and Russia in Combating Border Offences and Organized Crime Involving Foreign Nationals], doi 10.7420/AK2016F, s. 113124; Barbara Namysłowska-Gabrysiak: Analiza uwarunkowań i mechanizmów niezbędnych do zwiększenia skuteczności działań służb w realizacji zadań ustawowych w obszarze handlu ludźmi [Overview of the Conditions and Procedural Measures Deemed Necessary to Increase the Overall Effectiveness of the State Law Enforcement Bodies in Combating Human Trafficking], doi 10.7420/AK2016G, s. 125140; Elisa Ludwig: Risk Assessment and the Safe Return and Reintegration of Trafficked Persons, doi 10.7420/AK2016H, s. 141160; Katarzyna Laskowska: Stan rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców w Polsce [The Present body of Knowledge on Organized Crime Groups in Poland with Foreign Nationals as Members], doi 10.7420/AK2016I, s. 161174; Irena Rzeplińska: Cudzoziemcy sprawcy przestępstwa przekupstwa na terenie Polski [Foreign Nationals as Perpetrators of Bribery Offences in Poland. Foreign Nationals Convicted of Bribery Penalties and Punitive Measures], doi 10.7420/AK2016J, s. 175190; Monika Szulecka: Przejawy nielegalnej migracji w Polsce [Forms of Irregular Migration in Poland], doi 10.7420/AK2016K, s. 191268; Witold Klaus: Zawieranie małżeństw polsko-cudzoziemskich w celu obejścia przepisów legalizacyjnych [Marriages Between Polish and Foreign Nationals Entered into with a View to Circumventing the Law on the Legalization of Residence], doi 10.7420/AK2016L, s. 269320; Dagmara Woźniakowska-Fajst: cudzoziemcy jako sprawcy znęcania się i zgwałcenia w kontekście zjawiska przemocy honorowej [Foreign Nationals as Perpetrators of Physical Abuse and Rape in the Context of Honour Based Violence], doi 10.7420/AK2016M, s. 321346; Agnieszka Gutkowska: Konformizm i nonkonformizm w społeczeństwie rzeczywiście wielokulturowym zagadnienia teoretyczne i empiryczne [Conformism and Non-conformism in a Truly Multicultural Society Theoretical and Empirical Issues], doi 10.7420/AK2016N, s. 347424; Agnieszka Martynowicz: Uncertainty, complexity, anxiety deportation and the prison in the case of Polish prisoners in Northern Ireland [Uncertainty, Complexity, Anxiety Deportation and the Prison in the Case of Polish Prisoners in Northern Ireland], doi 10.7420/AK2016O, s. 425440; Mieczysława Zdanowicz: Zasady legalizacji pobytu cudzoziemców i struktura cudzoziemców w Polsce [The Principles of Legalization of Foreign Nationals Residence in Poland a Structural Overview], doi 10.7420/AK2016P, s. 441458; Archives of Criminology. Contents and Summaries (tłum. Dominika Gajewska, Rafał Śmietana), s. 459492; . (tłum. dr hab. Michał Głuszkowski), s. 493529.

  Wybrane bestsellery

  Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Katarzyna Laskowska, Irena Rzeplińska, Magdalena Perkowska, Sebastian Wojciechowski, Konrad Buczkowski, Maria Rychlik, Elisa Ludwig, Monika Szulecka, Agnieszka Gutkowska, Agnieszka Martynowicz, Mieczysława Zdanowicz - pozostałe książki

  Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint